English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Projekty europejskie Projekty realizowane Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP
Zakładki 3
zakladki_video

Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP

DRUKUJ

Podstawowym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się projekt, jest instytucjonalne niedopasowanie polskiego systemu rozwiązywania sporów (w tym słabość partnerów społecznych) do zapotrzebowania na wykorzystanie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w relacjach pracy. Przegląd literatury, wnioski płynące z poprzednich projektów, a także zjawiska obserwowane w Europie wskazują na konieczność wzmocnienia zaplecza eksperckiego Pracodawców RP w zakresie rozwiązywania sporów w zakładach pracy. Obecnie w UE zmniejsza się liczba sporów pracowniczych dotyczących interesów (spory zbiorowe), zaś zwiększa się liczba sporów dotyczących praw. Skutkuje to wzrostem liczby spraw rozpatrywanych przez sądy pracy.

 

Partnerzy społeczni – z racji swoich zadań w dialogu społecznym, a także z uwagi na częsty bezpośredni wpływ na strony sporu – mają możliwość występowania w roli instytucji, która zajmuje się prewencją sporów i ich łagodzeniem.

 

Realizując projekt, dokonamy próby adaptacji rozwiązań brytyjskiej Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), która – choć jest finansowaną z budżetu państwa instytucją pożytku publicznego – może stanowić wzór ze względu na doświadczenie, skalę działań oraz elastyczność we wspieraniu oraz upowszechnieniu ADR w relacjach pracy.

 

Czas realizacji: 1 listopada 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

 

Kwota dotacji: 1 053 371,84 zł.

 

Cel główny: Wzmocnienie potencjału Pracodawców RP dzięki realizacji pilotażowych działań szkoleniowych i mediacyjnych, a także porad prawnych oraz upowszechniających metody polubowne w dialogu zakładowym i relacjach pracy.

 

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie kompetencji Pracodawców RP w zakresie świadczenia usług polubownego i prewencyjnego rozwiązywania konfliktów w relacjach pracy.
  • Podnoszenie świadomości o korzyściach z ADR w relacjach pracy wśród członków Pracodawców RP i innych podmiotów uczestniczących w dialogu społecznym.

 

 

Seminaria regionalne

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach regionalnych pn. „Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy? Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP jako systemowa propozycja obsługi przedsiębiorstw”.

 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców jest jednostką organizacyjną powołaną do życia w celu dostarczanie wiedzy przedsiębiorcom i pracownikom z zakresu różnych dziedzin prawa oraz praktyki postępowania w relacjach na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych. Szerokiemu spectrum działalności Centrum przyświeca idea zapobiegania konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku ich wystąpienia chcemy pomagać w ich rozwiązywaniu.   

 

Na seminariach dowiedzą się Państwo, w jaki sposób będzie można skorzystać z bezpłatnych usług oferowanych przez Centrum Wsparcia Przedsiębiorców tj. porad prawnych, ekspertyz prawnych i mediacji. Wspólnie zastanowimy się nad podstawowymi bolączkami, trapiącymi polskich pracodawców i pracowników oraz co możemy zrobić, aby im przeciwdziałać. Zaprezentujemy case studies związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów, czego dopełnieniem będzie symulacja mediacji. Ponadto pokażemy efekty naszych prac w zakresie dotychczasowych badań i analiz oraz skonsultujemy się z Państwem, jakie tematy możemy jeszcze podjąć, aby nasz oferta była uszyta na miarę rzeczywistych potrzeb.

 

Prelegentami i panelistami na seminarium będą znani eksperci z zakresu prawa pracy, mediatorzy, przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i instytucji publicznych.

Seminaria dedykowane są dla przedsiębiorców i pracowników (szczególnie dla przedstawicieli działów HR).

 

Terminy seminariów zostały zaplanowane w dogodnych lokalizacjach w następujących miastach:

1)   Warszawa – 4 lutego 2015 r.

2)   Poznań – 5 marca 2015 r.

3)   Wrocław – 31 marca 2015 r.

4)   Gdańsk – 16 kwietnia 2015 r.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminariach jest bezpłatny.

 

Poniżej załączamy Regulamin udziału w seminariach regionalnych, Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz agendę seminarium w Warszawie.