English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Program szkoleń

DRUKUJ

Program szkoleniowy składa się z następujących typów szkoleń:

 

 1. dwudniowego szkolenia wstępnego dla wszystkich Uczestników,
 2. cyklu sześciu dwudniowych szkoleń z kompetencji „miękkich” wykorzystywanych przy mediacjach dla mediatorów figurujących na liście MPiPS. Program cyklu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
   
 • rozwiązywanie konfliktów w organizacji (geneza i natura konfliktu, jego dynamika, detektory i fazy),
 • sposoby zarządzania konfliktem,
 • narzędzia negocjacji i mediacji,
 • sposoby wykorzystania mediacji,
 • podstawy psychologii osobistej i społecznej,
 • inteligencja emocjonalna,
 • autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem,
 • podstawowe aspekty ekonomiczne funkcjonowania firm i zarządzania (w tym: zarządzania wiekiem i wiedzą, różnorodnością itp.).
   
 1. cyklu sześciu dwudniowych szkoleń kształtujących kompetencje „twarde”, z zakresu prawa i finansów dla mediatorów figurujących na liście MPiPS. Program cyklu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
   
 • prawo pracy, układy zbiorowe,
 • podstawy prawne alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 • finanse przedsiębiorstw, w tym czytanie bilansów,
 • prognozowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • ocena realności i trafności decyzji,
 • zarządzanie wiekiem, wiedzą i różnorodnością.
   
 1. cyklu sześciu trzydniowych szkoleń dla kandydatów na mediatorów delegowanych przez Pracodawców RP, organizacje lub firmy zrzeszone pośrednio lub bezpośrednio w Pracodawcach RP. Szkolenie połączy treści cyklu szkoleń z kompetencji „miękkich” oraz „twardych”. Będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia:
   
 • rozwiązywanie konfliktów w organizacji (geneza i natura konfliktu, jego dynamika, detektory i fazy),
 • sposoby zarządzania konfliktem,
 • narzędzia negocjacji i mediacji,
 • czytanie bilansów,
 • prognozowanie kondycji finansowej firmy,
 • ocena trafności decyzji w kontekście konkurencji gospodarczej,
 • zarządzanie wiedzą, wiekiem, różnorodnością itp.
   

W programie wszystkich szkoleń uwzględnione będą także uwarunkowania prawne prowadzenia mediacji, wynikające z regulacji kodeksu pracy, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o związkach zawodowych itp.
 

Szkolenia ukierunkowane będą na wykształcenie umiejętności praktycznych i realizowane będą przy wykorzystaniu m.in. następujących metod: analiza przypadków, symulacje, gry negocjacyjne, wykłady i wymiana doświadczeń.
 

Szczegółowy program poszczególnych bloków znajduje się w poniższym pliku.