English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Zwrot kosztów transportu

DRUKUJ

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Mediator pilnie poszukiwany” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapewniają zwrot kosztów transportu Uczestnika na szkolenia. Do zwrotu kwalifikują się wyłącznie wydatki poniesione  w związku z transportem z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z powrotem, następującymi środkami transportu:
 

  1. publicznymi bądź niepublicznymi środkami lądowego transportu zbiorowego, np. pociągiem osobowym, pospiesznym, ekspresowym, Inter City, autobusem, tramwajem, autokarem lub busem,
  2. samolotem,
  3. samochodem.
     

Ad. 1

Aby uzyskać zwrot kosztów, Uczestnik zobowiązany jest do tego, aby w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia danego zjazdu doręczyć na podany poniżej adres Pracodawców RP wypełniony formularz oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej informacji, wraz z oryginałami biletów i miejscówek potwierdzającymi poniesione koszty.
 

UWAGA! W przypadku dojazdu koleją zwrotowi podlegają wyłącznie wydatki poniesione na przejazdy drugą klasą.
 

Ad. 2
 

Aby uzyskać zwrot kosztów, Uczestnik zobowiązany jest do tego, aby w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia danego zjazdu przesłać na podany poniżej adres Pracodawców RP wypełniony formularz oświadczenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej informacji, wraz z oryginałami biletów i paragonem lub fakturą VAT potwierdzającymi poniesienie kosztów za przelot oraz dodatkowych kosztów w postaci opłaty za obsługę pasażerów i opłaty pasażerskiej oraz podatków VAT. W przypadku podróży samolotem kwota zwrotu w każdym przypadku nie przekroczy 200 zł brutto przypadających na jeden zjazd.
 

UWAGA! Zwrotowi podlegają wyłącznie wydatki poniesione na przeloty klasą ekonomiczną.
 

Ad. 3
 

W przypadku dojazdu samochodem Uczestnik zobowiązany jest do tego, aby w terminie 14 dni od zakończenia danego zjazdu przesłać na podany poniżej adres Pracodawców RP:
 

  1. wypełniony formularz oświadczenia, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
  2. paragon lub fakturę potwierdzające zakup paliwa, przy czym paragon lub faktura powinny umożliwić, w sposób niebudzący wątpliwości, powiązanie wydatku na paliwo z uczestnictwem w szkoleniu; np. zakup paliwa wcześniejszy o więcej niż 7 dni w stosunku do daty realizacji szkolenia nie będzie uznany za powiązany ze szkoleniem,
  3. oświadczenie przewoźnika,
  4. umowę użyczenia samochodu – w przypadku gdy pojazd nie jest własnością uczestnika szkolenia.

 

W przypadku podróży samochodem kwota zwrotu będzie równa wydatkowi, który poniósłby Uczestnik, podróżując na tej samej trasie drugą klasą publicznego lub niepublicznego lądowego transportu zbiorowego (np. autobus, autokar, kolej). Koszt zwrotu będzie ustalony na podstawie pisemnej informacji od przewoźnika (np. przekazany e-mail lub oświadczenie dot. kosztów przejazdu na danej trasie) bądź wydruku z systemu informacji dla podróżnych (np. PKP) potwierdzających koszt biletu na danej trasie. W przypadku wydruku z systemu informacji dla podróżnych koszt widniejący na wydruku może zostać powiększony o koszt miejscówek, które Uczestnik musiałby wykupić, podróżując na danej trasie (jeśli dotyczy). Maksymalna kwota zwrotu nie przekroczy 200 zł brutto przypadających na jeden zjazd.
 

UWAGA!: Jeżeli dwie lub więcej osób dojeżdża na szkolenie jednym samochodem, zwrot kosztów dojazdu przysługuje tylko właścicielowi.

 

Poniesione wydatki na transport zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu. Wybierając środek transportu uczestnicy zobowiązani są kierować się zasadą efektywności. Pracodawcy RP zastrzegają sobie możliwość obniżenia zawyżonego kosztu transportu na szkolenie.
Wszelkie formularze można pobrać ze strony internetowej projektu lub w trakcie szkolenia.
 

Adres korespondencyjny:
 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Brukselska 7
03-973 Warszawa

 

Prosimy o podanie na kopercie tytułu projektu: Mediator pilnie poszukiwany.


 

UWAGA!: Bilety należy spiąć z oświadczeniem. Prosimy nie opisywać biletów.
 

Pliki do pobrania

Formularz zwrotu kosztów transportu - kolej i samolot.

Formularz zwrotu kosztów transportu - samochód.