English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Projekty europejskie Projekty realizowane Modele zarządzania kształceniem zawodowym w świetle obecnych wyzwań ekonomicznych i społecznych
Zakładki 3
zakladki_video

Modele zarządzania kształceniem zawodowym w świetle obecnych wyzwań ekonomicznych i społecznych

DRUKUJ

We współpracy z kilkoma partnerami zagranicznymi Pracodawcy RP realizują projekt w ramach programu Leonardo Da Vinci. Na partnerstwo składają się instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców oraz instytucje trójstronne:

 

  1. HOBETUZ - Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua – Lider – Hiszpania (http://www.hobetuz.com/)
  2. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – Polska (http://www.pracodawcyrp.pl/)
  3. Związek pracodawców “Buurtsuper.be” – Belgia (http://www.unizo.be/)
  4. Personeels - en Managementopleidingen voor KMO's vzw (PMO vzw) – Belgia (www.pmovzw.be)
  5. Euroformes – Słowacja (http://euroformes.com/)

 

Przedstawiciele partnerów spotykają się w ramach warsztatów, podczas których wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami dot. utrzymania zatrudnienia wśród osób starszych a także na temat uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz ich związku z sytuacją na rynku pracy.

 

Czas realizacji: 1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

 

Kwota dotacji: 60.000,00 EUR

 

Cel główny: Wypracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie Ustawicznego Kształcenia Zawodowego małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem zmian społecznych tj. migracji, pracowników 50+ lub słabo wykształconych oraz czynników ekonomicznych tj. cięć wydatków i zmniejszenia siły nabywczej.

 

Cele szczegółowe:

  • Przedyskutowanie i wymiana wiedzy nt. Ustawicznego Kształcenia Zawodowego, systemów finansowania, metod, doświadczeń i najlepszych praktyk zarządzania
  • Przygotowanie projektów opisów przypadków (case studies) finansowania szkoleń MŚP w każdym kraju partnerskim
  • Analiza i podsumowanie informacji o różnych narzędziach i metodach wspierania MŚP, rozwój sugestii nt. tego w jaki sposób należy przejść do zaktualizowanego modelu szkolenia w zakresie zarządzania w MŚP w nowym kontekście społeczno-gospodarczym.