English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Projekty europejskie Projekty realizowane MAP-iT: Planowanie strategii wzrostu młodych, ambitnych przedsiębiorstw
Zakładki 3
zakladki_video

MAP-iT: Planowanie strategii wzrostu młodych, ambitnych przedsiębiorstw

DRUKUJ

Zdecydowanie największa grupa polskich firm z sektora MŚP funkcjonuje jako tradycyjny small business – o niskim wyposażeniu kapitałowym, z zatrudnieniem rzadko przekraczającym kilka osób i z ograniczonymi perspektywami wzrostu. Dużymi barierami w rozwoju tych firm są bardzo ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, utrudnienia administracyjne, wysokie obciążenia podatkowe czy też mało skuteczna polityka państwa i administracji lokalnej w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W Polsce nie tworzy się rozwiązań systemowych mających za zadanie wspieranie młodych przedsiębiorstw w fazie rozwoju i implementowania innowacji.

 

W porównaniu do swoich odpowiedników z krajów Europy Zachodniej polskie MŚP w znacznie mniejszym stopniu wprowadzają nowe produkty i rozwijają technologie. Z drugiej jednak strony, mamy coraz liczniejsze przykłady spektakularnych sukcesów małych firm, także na rynkach międzynarodowych.

 

Projekt przygotowany przez Pracodawców RP ułatwia trudną sytuację młodych przedsiębiorstw wkraczających w fazę rozwoju – poprzez zaoferowanie działań mających na celu budowanie strategii rozwoju firm, uwzględniających problemy dotyczące sytuacji rynkowej, efektywności zarządzania organizacją, dostępu do finansowania oraz określenia modelu rozwoju. Wsparcie będzie udzielane młodym przedsiębiorstwom z branży wysokich technologii za pomocą trzech narzędzi: diagnozy aktualnej sytuacji przedsiębiorcy, szkolenia kadry zarządzającej oraz doradztwa ukierunkowanego na wypracowanie i wdrożenie strategii dalszego wzrostu firmy.

 

W wyniku przeprowadzonych działań powstanie nowy standard oraz model wsparcia dla małych przedsiębiorstw wchodzących w fazę wzrostu. Wyniki te zostaną opublikowane oraz rozpowszechnione w instytucjach wsparcia biznesu czy ośrodkach naukowych.

 

Czas realizacji: 1 grudnia 2013 r. – 30 września 2015 r.

 

Kwota dotacji: 1 699 808,07 zł.

 

Cel główny:

Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wypracowanie i wdrożenie modelu przetrwania kryzysu szybkiego wzrostu, na przykładzie 50 mikroprzedsiębiorstw wysokich technologii.

 

Cele szczegółowe:

  • Wdrożenie sprawdzonych narzędzi, umożliwiających przygotowanie się MŚP do fazy ekspansji.
  • Przygotowanie 50 MŚP do fazy ekspansji poprzez diagnozę możliwości rozwojowych, szkolenie i doradztwo przy wypracowaniu strategii wzrostu.
  • Upowszechnienie standardu wsparcia MŚP w przetrwaniu fazy ekspansji.