English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Projekty europejskie Projekty realizowane Utworzenie Centrum Badań i Analiz
Zakładki 3
zakladki_video

Utworzenie Centrum Badań i Analiz

DRUKUJ

W ramach projektu powstanie ośrodek badawczy – Centrum Badań i Analiz. Zadaniem CBiA będzie prowadzenie badań dotyczących wpływu działań władz publicznych oraz partnerów społecznych na sytuację społeczno-gospodarczą, a w szczególności na sektor przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Ocenie podlegać będą zarówno działania planowane (ewaluacja ex ante), jak i działania w toku oraz te już zakończone (ewaluacja bieżąca i ex post). CBiA będzie analizować, formułować i upowszechniać rekomendacje dla krajowych i unijnych polityk publicznych, przy wykorzystaniu potencjału Organizacji.

 

Utworzone CBiA będzie fundamentem wspierającym pełne wykorzystanie potencjału badawczego Pracodawców RP. Analizy i badania Centrum będą wykorzystane do wnikliwej oceny społeczno--ekonomicznych efektów działań podejmowanych przez administrację publiczną i innych graczy systemu gospodarczego.

 

Czas realizacji: 1 października 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

 

Kwota dotacji: 933 492,52 zł.

 

Cel główny: Wzmocnienie potencjału eksperckiego Pracodawców RP i organizacji zrzeszonych w zakresie prowadzenia badań i analiz społeczno-gospodarczych, w tym badań wyprzedzających.

 

Cele szczegółowe:

  • Utworzenie Centrum Badań i Analiz (profesjonalnego zaplecza do prowadzenia wysokiej jakości badań i analiz).
  • Podniesienie umiejętności i sprawności ekspertów Pracodawców RP i organizacji zrzeszonych w zakresie prowadzenia wysokiej jakości badań opartych na dowodach

 

Więcej informacji nt. realizowanego projektu znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.cbia.pracodawcyrp.pl