English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Małopolska na arenie międzynarodowej

15-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  15 kwietnia 2011 r.

  

 

Stworzenie specjalnej strony internetowej, uczestnictwo w targach firm planujących rozwinięcie działalności eksportowej i przeprowadzenie badań wiedzy obcokrajowców na temat Małopolski – to tylko część projektów, które są realizowane dzięki środkom unijnym przeznaczonym na promocję Małopolski za granicą.

 

Środki na promocję Małopolski na arenie międzynarodowej pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego z priorytetu VIII (Współpraca międzyregionalna) z działania 8.1. Jednym z beneficjentów tego programu jest – już po raz kolejny - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Trzy lata temu otrzymała ponad 1,5 mln zł dofinansowania na dwa projekty, z czego ponad 710 tys. zł zostało przeznaczonych na promocję Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej. W ramach tego projektu MARR zdecydowała się promować za granicą markę „Małopolska”, z głównym naciskiem na ofertę eksportową z regionu. W pierwszym etapie agencja stworzyła stronę internetową www.businessinmalopolska.pl, na której zagraniczni inwestorzy mogą poznać nie tylko ten region kraju i jego możliwości, ale też nawiązać kontakty z potencjalnymi kontrahentami. Na stronie można też znaleźć katalog dotyczący produktów eksportowych z tego regionu. Agencja zorganizowała też prezentacje promocyjne Małopolski na targach w USA, na Ukrainie i w Niemczech, a także przeprowadziła badania na rozpoznawanie regionu za granicą. MARR wydała też płyty, ulotki i inne gadżety reklamowe.


Jak informuje Piotr Szymański, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, na współpracę międzyregionalną z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013 przygotowano ponad 10 mln euro, co daje w przeliczeniu niemal 40 mln zł. W tym na działanie 8.1 przeznaczono 4 mln euro, czyli niemal 16 mln zł.

 

O wsparcie w ramach działania 8.1 na promocję Małopolski na arenie międzynarodowej ubiegały się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, a także instytucje z otoczenia biznesu. – O środki w ramach Działania 8.1 nie mogli starać się ci, którzy nie mają statusu Instytucji Otoczenia Biznesu – podkreśla przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

 

Jak podkreśla dyrektor Szymański, o przyznanie środków na działania z dziedziny promocji eksportu oraz lokowania zagranicznych inwestycji gospodarczych na terenie województwa małopolskiego aplikowała także, jako instytucja otoczenia biznesu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. – W ramach MRPO agencja realizuje aż cztery projekty. Wartość całkowita zadań wynosi 6,4 mln zł, z czego ponad 4 mln zł są finansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – tłumaczy dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich.

 

W MARR można się też starać o dofinansowanie na projekty promujące m.in. polską markę na rynkach zagranicznych. Fundusze na ten cel można pozyskać z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednym z jego działań (6.1 ) jest „Paszport dla eksportu”. O dotacje z niego mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, u których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30 proc. W ramach wsparcia z działania 6.1 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będą ogłoszone jeszcze dwa nabory. Pierwszy 6 czerwca (wnioski będą przyjmowana od 20 czerwca do 8 lipca lub do czasu wyczerpania środków), drugi zaś 3 października (nabór zacznie się 17 października i potrwa do 4 listopada lub do czasu wyczerpania środków). Więcej informacji na www.parp.gov.pl

 

– Zgodnie z planem, w ramach działania 8.1 zaplanowano cztery nabory wniosków. W trzech z nich dokonano już wyboru i zakontraktowano projekty – mówi Piotr Szymański, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Te nabory prowadzone były w latach 2008, 2009 i 2010. W pierwszym z nich złożono cztery projekty na dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł. – Wartość całkowita realizowanych dwóch projektów wyniosła 2,498 mln zł, z czego dofinansowanie z MRPO sięgnęło 1,538 mln zł – mówi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. W ramach drugiego konkursu złożono już 11 projektów, z których ostatecznie wybrano do dofinansowania sześć, a wartość całkowita realizowanych projektów sięgnęła 8 mln 677 tys. zł, z czego dofinansowania z MRPO 5 mln 991 tys. zł. Z kolei w ramach trzeciego konkursu z 2010 roku złożono 22 projekty, z których ostatecznie wybrano do dofinansowania cztery. – Całkowita wartość realizowanych projektów wynosi 6 mln 385 tys. zł, z czego dofinansowania z MRPO sięgają 4 mln 311 tys. zł Na liście rezerwowej znajdują się dwa projekty – mówi szef Departamentu Funduszy Europejskich.

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) to projekt Ministerstwa Gospodarki realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem lipca 2010 r., natomiast jego finansowe zakończenie nastąpi 31 lipca 2015 r.

 

Inauguracja działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Małopolsce odbyła się 15 kwietnia podczas Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gospodarczej. Głównym celem COIE jest podniesienie poziomu „umiędzynarodowienia” polskich firm. Centra ułatwiają przedsiębiorcom i organizacjom ich zrzeszającym dostęp do kompleksowych, bezpłatnych usług informacyjnych niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski.

 

COIE zamierzają też zwiększać poziom inwestycji zagranicznych w Polsce, ułatwiając potencjalnym inwestorom zagranicznym dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.
 

Rolą COIE jest też ułatwienie przepływu informacji między przedsiębiorstwami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP. Lepszy kontakt między firmami a tymi instytucjami ma usprawnić realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą.