English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Mazowsze po europejsku

18-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  18 kwietnia 2011 r.

 

 

Pieniądze z Unii Europejskiej na udział w wystawach albo misjach gospodarczych dają szansę na rozwój nie tylko nam, ale i całemu naszemu regionowi – uważają przedsiębiorcy z Mazowsza, którym przyznano już takie dotacje. Kolejne podmioty mogą się starać o dofinansowanie, bo są jeszcze pieniądze na promocję, w tym na rozwój eksportu.

 

Firmy Perfekt IT z Płocka, Auto Gaz Centrum z Radomia oraz warszawskie Lotnisko im. Fryderyka Chopina na Okęciu mogą liczyć na promocję dzięki środkom unijnym. Projekty tych trzech firm już zostały zatwierdzone przez stosowne instytucje i otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 1.7 na promocję gospodarczą Mazowsza. Te trzy przedsiębiorstwa wystartowały w drugim naborze na środki z tego działania, który był przeznaczony dla przedsiębiorców. Nabór wciąż trwa.

 

Misja: gospodarka
 

Do tej pory na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 1.7 wpłynęły 82 projekty, ich autorzy wnioskują o niemal 8 mln zł dofinansowania. – Ponad połowa z tych aplikacji została pozytywnie oceniona od strony formalnej i przekazana do dalszej weryfikacji, a trzy z nich zatwierdzono już do dofinansowania – mówi Lidia Krawczyk z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – instytucji, która dzieli środki unijne w regionie.


Urzędniczka podkreśla, że w tym konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy pozyskane środki chcą przeznaczyć na uczestnictwo w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawców oraz na udział w misjach gospodarczych, dzięki którym biznesmeni znajdą i dobiorą sobie partnerów na rynkach zagranicznych. – Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50 proc. tzw. wydatków kwalifikowalnych – mówi przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Wspomniane już firmy, którym przyznano dofinansowanie z działania 1.7, zamierzają przeznaczyć pieniądze właśnie na wyjazdy na targi i misje gospodarcze. – To może być szansa rozwoju dla nas i dla całego regionu – uzasadniali we wnioskach o dotację przedsiębiorcy.

 

Spójny system
 

W listopadzie zeszłego roku ogłoszono konkurs na dotację z działania 1.7. Mogli w nim startować tacy wnioskodawcy z województwa mazowieckiego, jak: samorząd terytorialny, jego związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, instytucje regionalne wspierające promocję regionu, organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców i podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.


– Podmioty, które złożyły wnioski w tym konkursie i przejdą pozytywnie każdy etap oceny, będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na zorganizowanie dla przedsiębiorców uczestnictwa w targach oraz imprezach targowo-wystawienniczych – wyjaśnia Lidia Krawczyk. Dodaje, że dotację będzie można rozliczyć także na budowę, rozwój i obsługę spójnego regionalnego systemu promocji regionu jako miejsca inwestycji. Będą temu służyć systemy informacji gospodarczej o województwie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie.


– W tym konkursie wspieramy także projekty przewidujące budowę oraz rozbudowę baz danych i systemów informacyjnych dla przedsiębiorców, budowę regionalnego systemu informacji o innowacjach, budowę systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą. Beneficjenci tego konkursu mogą liczyć nawet na 85-procentowy udział środków Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem – tłumaczy przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ten nabór już się zakończył 30 grudnia 2010 roku. – Złożono w nim 15 projektów. Beneficjenci wnioskowali łącznie o ponad 6,1 mln zł dofinansowania – mówi Lidia Krawczyk. Pozytywne oceny formalne uzyskało 11 pomysłów, są obecnie oceniane pod kontem merytorycznym. – Zakończenie weryfikacji i wyłonienie beneficjentów do dofinansowania powinno nastąpić do końca czerwca – informuje Lidia Krawczyk.

 

Otwórz oczy
 

W sumie na promocję gospodarczą Mazowsza – w tym także promocję eksportu – z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 w ramach działania 1.7 przeznaczono blisko 60 mln euro.
 

MJWPU, podobnie jak inne jednostki wdrażające programy unijne, organizowała szkolenia dla firm i osób zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach działania 1.7 RPO WM. Wszystko po to, by ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z dotacji Unii Europejskiej, a tym samym ekspansję na rynki zagraniczne. I tak np. w 2010 r. w Ostrołęce odbyło się szkolenie „Otwórz oczy na Mazowsze - region przyjazny dla przedsiębiorców i nowych technologii”. W Warszawie kursy prowadzono pod hasłem „Zasady wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego pod kątem Działania 1.7 – Promocja gospodarcza – konkurs dla przedsiębiorców”, a w Ciechanowie – „Zasady aplikowania w zakresie Działania 1.7 – Promocja gospodarcza”. – Do udziału zgłosiły się łącznie 93 osoby – mówi Lidia Krawczyk.

 

Wszystkie osoby i firmy poszukujące informacji o możliwości otrzymania dofinansowania na promocję eksportu oraz o zasadach składania wniosków aplikacyjnych o unijne dofinansowania na działania związane z promocją gospodarczą mogą się zgłaszać do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych lub do konsultantów z Głównego Punktu Informacyjnego (Warszawa, ul. Jagiellońska 74).


Poza tym przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji mogą korzystać z informacji telefonicznej, dostępnej pod numerami: (22) 542 22 73, 542 22 77. Przygotowano dla nich także stronę internetową MJWPU – www.mazowia.eu.


Na Mazowszu działają Oddziały Zamiejscowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Ciechanowie. W tych miastach funkcjonują Lokalne Punkty Informacyjne oraz prowadzone są m.in. szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów.