English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Wzmocnić pozycję województwa

26-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  26 kwietnia 2011 r.

 

 

Dotychczas na promocję i rozwój markowych produktów województwo kujawsko–pomorskie przekazało przedsiębiorcom i innym instytucjom łącznie ponad 14 mln zł. Dzięki środkom pochodzącym z regionalnego programu operacyjnego, od 2008 roku zrealizowano 323 projekty związane z działaniami promocyjnymi.

 

W 2008 roku dofinansowanie otrzymało 44 beneficjentów na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Rok później wsparciem objęto 160 przedsiębiorców, których otrzymali 5,9 mln zł. W tym roku pieniądze dostało już 123 beneficjentów. Następny nabór – już we wrześniu, więc jest szansa na pobicie rekordu w składanych wnioskach.

O pieniądze na promocję swoich produktów markowych mogą się starać firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje biznesowe. – Konkurs ma wzmocnić pozycję województwa kujawsko–pomorskiego oraz utrwalić jego markę dzięki wsparciu firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego regionu – mówi Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

 

Na targi lub misje
 

Wsparcie z Funduszy Europejskich można dostać na realizację projektów wspierających promocję produktów regionalnych i lokalnych, na pokrycie kosztów przygotowania i prezentacji oferty handlowej i promocyjnej, w tym udział w targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym (w charakterze wystawcy), na dofinansowanie kosztów przygotowania oferty i realizacji działań promocyjnych swoich produktów, na pokrycie kosztów udziału w imprezach targowo–wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami gospodarczymi poza granice kraju, a także na tworzenie i rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami.


W zależności od wielkości firmy i rodzaju inwestycji, można otrzymać dofinansowanie wynoszące od 50 do 85 proc. poniesionych kosztów. Indywidualni przedsiębiorcy, którzy brali udział w targach i wystawach, mogą dostać maksymalnie 100 tys. zł. 40 tys. zł można z kolei otrzymać na działania informacyjno-promocyjne oraz misje gospodarcze.

 

Łatwiejsze zasady
 

Konkurs jest projektem własnym kujawsko-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. – Przedsiębiorstwa i samorządy z naszego regionu mają wiele do zaoferowania. Dzięki wsparciu funduszy unijnych będą mogły pokazać w Polsce i na świecie to, co mają najlepszego. By łatwiej było sięgnąć po wsparcie z naszego RPO, jeszcze bardziej uprościliśmy procedury składania wniosków o dofinansowanie w tym konkursie – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.


Uproszczona została procedura naboru, oceny i rozstrzygnięcia wniosków. Wniosek obecnie liczy dziesięć stron i wypełnia się go elektronicznie. Przyspieszono także wydawanie oceny projektu. Środki na działania związane z promocją i rozwojem marki zostaną przekazane w ciągu 60 dni od złożenia kompletu dokumentów.
– Ponadto na zrealizowanie działań promocyjnych beneficjenci otrzymają aż 85 procent wartości projektu. Jest to najwyższy poziom dofinansowania, jaki można uzyskać ze środków unijnych. Te wszystkie udogodnienia sprawiły, że ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Nabór wniosków, których było 167, został zamknięty już pierwszego dnia. Ich wartość przekroczyła budżet o 130 proc. – mówi Beata Krzemińska.

 

Samorządowcy mogą się już zgłaszać
 

W tym roku wnioski można było składać do lutego, następny konkurs dla przedsiębiorców zaplanowano we wrześniu. Wcześniej o pieniądze mogą się starać samorządy. Wnioski można składać od 1 czerwca do wyczerpania przeznaczonego w konkursie budżetu (1 mln zł).


Wnioski można będzie składać w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 73, od poniedziałku do piątku.


Informacji udzielają także lokalne punkty informacyjne działające na terenie województwa, natomiast regulamin i kryteria oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej http://mojregion.eu. – Firmy, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego, mogą się zgłosić do wojewódzkiego biura produktu markowego, którego pracownicy zajmą się pełną obsługą przedsiębiorców - od naboru wniosków począwszy, na podpisaniu umowy kończąc – dodaje rzeczniczka.

 

Wydatki w ramach projektu:
 

Można uzyskać częściowy zwrot wydatków poniesionych na:

  •  prace przygotowawcze: m.in. ekspertyzy, badania niezbędne do realizacji projektu,
  •  prace związane z realizacją projektu: organizację wyjazdu na targi i misje, organizację spotkań informacyjnych w przypadku wyjazdów grup przedsiębiorców na  targi i misje, udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych (wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wstępu na teren targów lub wystaw), transport eksponatów, wpis do katalogu targowego, przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie, przygotowanie broszur, katalogów, folderów reklamowych, filmów promocyjnych dotyczących produktu markowego firmy, prezentacji multimedialnych, a także na transport i zakwaterowanie przedstawicieli przedsiębiorców, wynajęcie sali, tłumaczy i oprawę multimedialną.
  • realizację postanowień umowy o dofinansowanie projektu związane m.in. z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego, z przeprowadzeniem audytu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.
  • inne wydatki, uznane przez instytucję zarządzającą na wniosek beneficjenta.