English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Promocja w barwach bursztynu

29-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczposolita,

  29 kwietnia 2011 r.

 

Pieniądze z UE na udział w wystawach i targach dają szansę na rozwój regionu Pomorza, a przedsiębiorcom pomagają rozwinąć skrzydła.

 

Dzięki środkom unijnym kilkadziesiąt firm z Pomorza mogło promować swoje produkty na targach organizowanych w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy prezentowali swoje produkty m.in. w Niemczech, Francji, a nawet Hongkongu.


W ramach poddziałania 1.1.1 dla małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowano dwa nabory wniosków. Do dofinansowania wybrano 44 projekty na łączną kwotę 2,3 mln zł. Dotychczas przedsiębiorcom wypłacono 774,1 tys. zł.


Beneficjentami konkursów w ramach tego poddziałania mogli być działający na terenie województwa pomorskiego mikroprzedsiębiorcy. Do konkursu mogli też przystąpić przedsiębiorcy spoza regionu, ale tylko pod warunkiem, że projekt, który miał otrzymać dofinansowanie, był realizowany na terenie województwa pomorskiego.


Zainteresowanie wsparciem

 

– Firmy ubiegające się o dofinansowanie na udział w targach i wystawach przygotowywały projekty zapewniające refundację kosztów, m.in. opłacenia powierzchni wystawienniczej, produkcji folderów i innych materiałów promocyjnych, a także kosztów transportu i ubezpieczenia eksponatów – tłumaczy Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Maksymalna wartość dofinansowania mogła wynieść 200 tys. zł, co stanowiło 60 proc. tzw. wydatków kwalifikowalnych.


Instytucją prowadzącą konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
– Wartość dotacji przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na wsparcie wszystkich działań eksportowych przedsiębiorców w pierwszym kwartale tego roku przekroczyła 3,3 mln zł. Udzielone wsparcie przyczynia się do realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – zwiększa konkurencyjność i innowacyjność firm z Pomorza. Ma więc zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju. Eksport towarów i usług pozwala przedsiębiorcom pozyskać nowe rynki zbytu, a poprzez to zwiększyć produkcję oraz konkurować na rynku krajowym i zagranicznym – uważa Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Miliony na promocję

 

Przedsiębiorcy mogli też skorzystać z oferty programu Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach poddziałania 1.1.2 „udział w targach i wystawach”. W ramach tego poddziałania zorganizowano dwa nabory wniosków. Do dofinansowania wybrano 50 projektów na łączną kwotę 5,3 mln zł. Wypłacona do tej pory kwota wyniosła zaś 1,6 mln zł.


Środki na ten cel przeznaczane były też z działania 1.6.2, w których grupy przedsiębiorców i branż brały udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych. W ramach poddziałania „Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorców” promowana była atrakcyjność regionu. Zorganizowano dwa nabory wniosków, do dofinansowania wybrano dwa projekty na kwotę 1,4 mln zł. Z czego do tej pory wypłacono 478 tys. zł.


Przedsiębiorcy mogli też wziąć udział w konkursie w ramach poddziałania 1.6.1 „Promowanie atrakcyjności regionu”. W tym przypadku także zorganizowano dwa nabory wniosków, a do dofinansowania wybrano 9 projektów na kwotę 12,3 mln zł. Wypłacona do tej pory kwota wyniosła 434 tys. zł. W ramach tego działania możliwa była promocja produktów regionalnych za granicą.
Na uwagę zasługuje projekt zrealizowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie, które przygotowały projekt z działania 1.6.1: „Kampania promocyjna produktów wykonanych z bursztynu oraz regionu gdańskiego na rynku arabskim – AMBERIF – Targi Dubaj 2009”.

 

Stoiska na całym świecie

 

Małgorzata Pisarewicz, rzecznik urzędu marszałkowskiego, twierdzi, że najprawdopodobniej nie będzie już kolejnych naborów, ale radzi wszystkim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani terminami konkursów, by sprawdzali harmonogram ich ogłaszania w ramach RPO WP zamieszczony na stronie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


Pomorscy przedsiębiorcy brali już udział w targach na pięciu kontynentach. Najwięcej firm brało udział w targach w Europie (głównie Niemcy, Francja, Włochy, a także Wielka Brytania, Węgry, Szwecja, Wielka Brytania) i Azji (Rosja, Chiny, Hongkong, Japonia, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Nie zabrakło przedsiębiorców z tego regionu także na targach w Ameryce Północnej (USA), Afryce (RPA) i Australii.

 

Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego funkcjonują punkty informacyjne “Pomorskie w Unii”, które wchodzą w skład ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W każdym powiecie zlokalizowany jest jeden punkt, w sumie jest ich 20.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 2, pokój nr 18
80-819 Gdańsk
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52, fax: 58 326 81 34
email:

 

Z pełną listą kontaktową do PIFE oraz standardami funkcjonowania Sieci można się zapoznać odwiedzając portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl