English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Pracodawcy RP wspierają eksport

02-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  2 maja 2011 r.

 

 

Podręcznik, cykle spotkań i informacje w prasie - to działania, które prowadzą Pracodawcy RP wspierając wdrażanie Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań proeksportowych.

 

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przed Pracodawcami RP (największej i najstarszej organizacji zrzeszającej rodzimych pracodawców) pojawiło się nowe wyzwanie – wspieranie i wdrażanie wiedzy na temat środków unijnych, które mogą przyczynić się do szybszego rozwoju polskich przedsiębiorstw. W tym roku jednym ze strategicznych działań Pracodawców RP jest pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu unijnego wsparcia na eksportowe projekty.
 

Dlaczego właściwie Pracodawcom RP tak zależy na wsparciu eksportu? – Jesteśmy w newralgicznym punkcie – polskie firmy w co najmniej dobrej kondycji przeszły zawirowania w światowej gospodarce, czego nie można powiedzieć o zdecydowanej większości krajów i to nie tylko tych z Europy. Dlatego wejście w tym momencie na zagraniczne rynki jest zdecydowanie łatwiejsze niż w czasie globalnej prosperity, nie mówiąc już o zbliżającej się szybkimi krokami polskiej prezydencji w Radzie UE, która również zwiększy zainteresowanie świata naszym krajem. Warto więc wykorzystać nadarzającą się okazję, która może się już długo nie powtórzyć - wyjaśnia Tomasz Włodarski, specjalista ds. Funduszy Europejskich w Departamencie Funduszy Europejskich Pracodawców RP. Podkreślił jednak, że przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw nie zawsze wiedzą o istniejących źródłach finansowania wspierających zarówno międzynarodową ekspansję, jak i rozwój działalności eksportowej. – Jak wynika z naszych doświadczeń, wiedza przedsiębiorców na temat ewentualnego pozyskania funduszy europejskich często jest obarczona obawami przed skomplikowanymi formularzami, niezrozumiałymi procedurami czy też koniecznością przedstawiania rozlicznych oświadczeń. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zaistnieć na światowych rynkach, po prostu obawiają się wyzwań związanych z rozpoczęciem działalności eksportowej, boją się ryzyka udziału w kosztownych misjach gospodarczych. Naszą rolą jest rozwiewanie wątpliwości i pokazanie, że nie tak diabeł straszny, jak go malują – tłumaczy Tomasz Włodarski.
 

Polskie przedsiębiorstwa stoją przed ogromną szansą, by zaistnieć w europejskim obszarze gospodarczym i na dynamicznie rozwijających się rynkach na Wschodzie. Fundusze Europejskie mogą stać się prawdziwym kołem zamachowym, który może uruchomić niewykorzystany potencjał ekspansji. Trzeba tylko uświadomić firmom ten potencjał i wskazać dostępne narzędzia wsparcia, by przyczynić się do ich aktywizacji. - Zależy nam, by polscy przedsiębiorcy zrozumieli, że są w stanie lepiej wykorzystać szansę, którą daje członkostwo w Unii Europejskiej. Dlatego postanowiliśmy przekazać im wiedzę o mechanizmach aplikacji i źródłach finansowania oraz zachęcać do korzystania z instrumentów wspierających ich ekspansję eksportową na rynkach zagranicznych – mówi Włodarski.
 

Książki, prelekcje i prasa
 

Jednym z elementów uświadamiania przedsiębiorcom szansy, jaką dają fundusze unijne, jest projekt „Eksport - kierunek sukcesu". Projekt ten ma zwiększyć wiedzę zarówno przedsiębiorców jak i opinii społecznej o możliwościach finansowania z Funduszy Europejskich wejścia na rynki zagraniczne.
 

Jednym z narzędzi mających zachęcić przedsiębiorców do aplikacji, jest cykl artykułów prasowych na ten temat. Pracodawcy RP przygotowują także podręcznik, w którym zostaną opisane źródła dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem Programów Operacyjnych, mających za zadanie promocję eksportu w poszczególnych regionach kraju. Informacje te pozwalają m.in. na zorientowanie się o terminie ogłaszanych konkursów oraz miejscu składania wniosków o unijne dotacje. Poza tym, by ułatwić potencjalnym beneficjentom przebrnięcie przez urzędnicze procedury, jeden z rozdziałów poświęcony jest słownikowi pojęć związanych z Funduszami Europejskimi. W podręczniku znajdą się również informacje na temat najczęściej popełnianych błędów przy aplikacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości. Pojawią się w nim także adresy punktów informacyjnych oraz informacja o internetowym przewodniku po Funduszach.
 

- Wspieramy eksport również poprzez bezpośrednie spotkania z przedsiębiorcami. W trakcie ich trwania będziemy informować wszystkich zainteresowanych, jak uzyskać dofinansowanie. Zostają także omówione procedury aplikowania, jak i źródła finansowania. W ramach spotkań starający się o dotacje będą mogli porozmawiać z przedsiębiorcą, który odniósł sukces dzięki unijnym dotacjom. Zostaną także omówione błędy aplikacyjne – wyjaśnia Tomasz Włodarski.
 

Warto podkreślić, że ta szeroka akcja propagująca fundusze unijne przeznaczone na promocję eksportu prowadzona jest pod egidą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Ważnym aspektem działalności Pracodawców RP jest informowanie przedsiębiorców o przeznaczonych dla nich Funduszach Europejskich. Wyjaśniamy, które programy są dla nich przeznaczone, co można sfinansować, na jakiej zasadzie przyznawane są dotacje, kto dokładnie może się o nie ubiegać, jak wypełnić wniosek i na co trzeba przy tym uważać. Przykładem takich działań były ogólnopolskie kampanie informacyjno-promocyjne współfinansowane ze środków UE:

 

  • Unijna Recepta dla Służby Zdrowia, dzięki której osoby związane z szeroko rozumianym środowiskiem medycznym dowiedziały się o możliwościach finansowania sektora z funduszy europejskich na lata 2007 – 2013. Wiedzę na ten temat można było czerpać z seminariów informacyjnych, z artykułów z poradami specjalistów publikowanych w ogólnopolskiej prasie branżowej czy ze specjalnie stworzonej strony internetowej.

 

  • Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje, będąca odpowiedzią Pracodawców RP na coraz częściej zgłaszaną potrzebę wyjaśnienia aspektów definicyjnych innowacyjności, jej zakresu i znaczenia. Dotychczas udział funduszy przeznaczonych na taką działalność był niewielki. Dzięki Pracodawcom RP wiedzę na ten temat można było czerpać ze specjalnie przygotowanego vademecum, krok po kroku prowadzącego projektodawcę przez katalog możliwości, które otwierają fundusze europejskie, wskazując oprócz źródeł finansowania, także korzyści, ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu. Podczas cyklu spotkań informacyjnych, organizowanych w największych miastach Polski, swoje opinie i rady przekazały przedsiębiorcom osoby będące autorytetami, zaangażowanymi we wspieranie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki i dystrybucję funduszy europejskich z tej „drugiej” – administracyjnej – strony.