English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Informacje o funduszach można zdobyć w całej Polsce

06-05-2011

 Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

 6 maja 2011 r.

 

 

W całej Polsce zlokalizowanych jest 109 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. W ubiegłym roku konsultanci udzielili w nich ponad 200 tys. porad.

 

W związku z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców unijnymi dotacjami, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o otwarciu w styczniu 2008 roku Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który działa w ramach projektu System Informacji o Funduszach Europejskich. Dziś do sieci PIFE należy 109 punktów informacyjnych, działających przede wszystkim na podstawie porozumień z Urzędami Marszałkowskimi. Punkty można znaleźć w stolicy każdego województwa.


Czy dostanę wsparcie z Unii?


Najczęściej trafiają do nich osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą. Ze statystyk wynika, że pytania dotyczą głównie dotacji na zakładanie firm oraz dofinansowania na ich rozwój.


Informacje w każdym z punktów informacyjnych należących do sieci PIFE - gdzie udziela się szczegółowych wyjaśnień dotyczących wszystkich programów Narodowej Strategii Spójności – można uzyskać na kilka sposobów. Na pytania zadane telefonicznie i osobiście odpowiedź udzielana jest „od ręki”. W przypadku e-maili pracownicy udzielają odpowiedzi do trzech dni roboczych. Co prawda w szczególnych przypadkach przygotowanie odpowiedzi może trwać nieco dłużej np. gdy problem przedstawiony przez klienta punktu wymaga konsultacji, ale nie może przekroczyć 10 dni roboczych od zapytania.


Ze statystyk wynika, że interesanci najbardziej cenią sobie osobisty kontakt z konsultantem w Punkcie Informacyjnym. W samym 2010 roku udzielono w całej Polsce ponad 60 tys. porad. Pracownicy poszczególnych punktów są przygotowani na każdą ewentualność, także na nieoczekiwaną wizytę. – Bardzo często zdarza się, że interesanci trafiają do nas bez wcześniejszego umówienia – potwierdza z uśmiechem Damian Czarnowski, doradca w jednym z punktów informacyjnych działających przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, w którym udziela się średnio ponad 500 porad w miesiącu.


Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu w 2010 roku przeprowadzili ponad 11 tys. konsultacji. Beneficjenci najczęściej zadają pytania na temat kwalifikowalności swoich projektów, kwot, terminów konkursów oraz realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacji z tej puli dotyczyło aż 80 proc. zapytań. Pozostali petenci dopytywali się o Programy krajowe tj. Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.


By usprawnić udzielanie wyczerpujących informacji na nurtujący nas problem, dobrze jest przygotować się do spotkania lub rozmowy w punkcie PIFE. Najlepiej, by przyszły beneficjent miał już pomysł na projekt. Wtedy konsultant szybciej przedstawi możliwości dofinansowania, łącznie z informacjami na temat ścieżki aplikowania, kluczowych wymogów związanych z uzyskaniem wsparcia. Pracownicy PIFE wskazują też, do jakiej instytucji klient może zwrócić się po bardziej dokładne informacje oraz złożyć wniosek o dofinansowanie.


–Najczęściej przychodzą do nas osoby, które nic nie wiedzą o unijnych dotacjach. To właśnie takie osoby są naszą grupą docelową. Informujemy je o konkretnych źródłach finansowania w ramach Funduszy Europejskich, informujemy o terminach konkursu, ramach finansowych oraz kierujemy do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących bezpośrednio przygotowania wniosku. Jeśli więc rozmowa będzie dotyczyła możliwości uzyskania dotacji, to przed odpowiedzią na ich pytania musimy ustalić fakty. Zadajemy im więc kilka, niezbyt trudnych, pytań: kto będzie ubiegał się o dofinansowanie? Jaka będzie szacunkowa wartość projektu? Na jakie przedsięwzięcie będzie przeznaczona ewentualna dotacja? Pytamy też, skąd pochodzą potencjalni beneficjenci, w jakim są wieku. Odpowiedzi na te pytania ułatwią znalezienie odpowiedniej dotacji - mówi Damian Czarnowski i zwraca uwagę, że pracownicy Punktów Informacyjnych nie zajmują się weryfikacją wniosków. W sytuacji kiedy konsultant punktu informacyjnego dostaje trudne pytanie, kontaktuje się z pracownikami instytucji odpowiadającej za dany temat.


Ile czasu trzeba zarezerwować sobie wybierając się do punktu informacyjnego? - Czas konsultacji nie jest limitowany i zależy od rodzaju sprawy z jaką zwraca się osoba odwiedzająca Punkt Informacyjny – wyjaśnia przedstawiciel MRR. Z praktyki wynika, że średni czas konsultacji wynosi około pół godziny.


W związku z tym, że większość środków w regionie jest już rozdysponowana, PIFE wprowadziła w 2011 r. nową usługę - pomoc w zakresie rozliczenia projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


Spotkania w PIFE


Dodatkową działalnością sieci PIFE jest organizacja spotkań informacyjnych. Tych w 2010 r. było ponad 700. Blisko 50 z nich odbyło się pod hasłem „Mama może wszystko”. Uczestniczyło w nich blisko tysiąc mam, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. - Na tle innych przedsięwzięć kierowanych do kobiet, spotkania z cyklu „Mama może wszystko” wyróżniają się tym, że panie mogą zabrać ze sobą swoje pociechy, o które w czasie zajęć troszczą się profesjonalni opiekunowie. W zajęciach animacyjnych uczestniczyło ponad 500 dzieci – wyjaśnia przedstawiciel MRR.


Ważnym i jednocześnie praktycznym elementem spotkań jest możliwość zapoznania się z aktualnie dostępnymi projektami, finansowanymi z Funduszy Europejskich, które są skierowane dla mam powracających do pracy po przerwie macierzyńskiej. Na koniec każdego ze spotkań każda z mam może uzyskać indywidualną konsultację z ekspertami w zakresie Funduszy Europejskich.


Dokładne dane teleadresowe wszystkich Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich znajdują się w portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


Liczba Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – stan na 28 marca 2011 r.

 

Lp. Województwo Liczba punktów
1. Dolnośląskie 13
2. Kujawsko - Pomorskie 6
3. Lubelskie 5
4. Lubuskie 4
5. Łódzkie 5
6. Małopolskie 5
7. Mazowieckie 8
8. Opolskie 12
9. Podkarpackie 6
10. Podlaskie 3
11. Pomorskie 20
12. Śląskie 1
13. Świętokrzyskie 1
14. Warmińsko - Mazurskie 3
15. Wielkopolskie 11
16. Zachodnipomorskie 6
  SUMA 109