English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Miliony do rozdania

09-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  9 maja 2011 r.

 

 

Blisko miliard złotych mogą otrzymać przedsiębiorcy ze Śląska na promocję swoich towarów za granicą.

– Przedsiębiorstwa z naszego regionu mogą otrzymać pieniądze na udział w targach, wystawach międzynarodowych i misjach gospodarczych, a także na dofinansowanie usług doradczych w zakresie promocji eksportu – wyjaśnia Witold Trólka z biura prasowego marszałka województwa śląskiego. Dotacje są przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na (RPO WSL) na lata 2007 – 2013.


O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się przedsiębiorstwa sklasyfikowane jako mikro, małe oraz średnie. – Mikroprzedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Przedsiębiorstwo małe to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Jego roczny obrót i całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. Natomiast przedsiębiorstwo średnie zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro – tłumaczy Witold Trólka. Dodatkowo firma musi być zarejestrowana w Polsce, a projekt, który ma być dofinansowany w ramach programu musi być zrealizowany na terenie województwa śląskiego.


Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie działań związanych z promocją wynosi ponad 947 mln zł, a do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 180 mln zł. Na działania związane z udziałem w targach i wystawach międzynarodowych firmy mogą zdobyć maksymalnie do 50 tys. zł, a na dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej maksymalnie do 30 tys. zł.


Ostatni nabór wniosków zakończył się 14 kwietnia. – Wpłynęło do nas 309 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 9 mln zł. Dotacje otrzymało 149 przedsiębiorstw, a średnia kwota wsparcia wynosiła 32 tys. zł – wymienia Witold Trólka.


Kolejny nabór wniosków ruszy 9 maja i potrwa aż do wyczerpania środków. – W ramach tego konkursu przedsiębiorstwa będą mogły zdobyć pieniądze na udział w targach i misjach gospodarczych za granicą – mówi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Natomiast od 7 września do 7 grudnia firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.


Spółki starające się o dotacje powinny złożyć wnioski o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: http://www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej w siedzibie instytucji. Wszystkie szczegóły dotyczące wymogów i naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej ŚCP w zakładkach dotyczących konkursów.


Jak przyznaje Witold Trólka, dzięki unijnemu wsparciu przedsiębiorstwa z województwa śląskiego stają się bardziej konkurencyjne za zagranicą. – Mogą zwiększać eksport swoich produktów na zagranicznych rynkach. Udział w targach i misjach gospodarczych przyczynia się także do rozwoju eksportu w całym województwie śląskim. Dzięki temu produkty i usługi firm z naszego regionu stają się rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, a województwo przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestycji – podkreśla Trólka.