English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Regionalnie i po europejsku

23-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  23 maja 2011 r.

 

 

Nawet po 50 tys. zł dotacji mogą dostać firmy na promocję gospodarczą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego wykorzystują unijne wsparcie do promocji swoich produktów i usług w kraju i za granicą. Jedną z takich firm jest działająca od 1928 roku Cegielnia Hoffmanowska z Kraśnika. Firma sprzedaje swoje wyroby nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Niemczech, Austrii, Anglii, Danii, Norwegii.


W ubiegłym roku firma wystartowała po dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna, działanie 2.4: Marketing gospodarczy, schemat A. Starała się o środki na udział w targach w Monachium i Lipsku i na ten cel dostała niemal 50 tys. zł. – Pierwszy raz staraliśmy się o takie wsparcie. Nie było łatwo uzyskać wystarczającą liczbę punktów, aby przejść do następnego etapu kwalifikacji – przyznaje Krzysztof Stępień z działu marketingu Cegielni Hoffmanowskiej. Dodaje, że firma, którą reprezentuje dopiero czeka na efekt targów. - Zainteresowanie potencjalnych klientów jest duże – mówi Krzysztof Stępień.

 

Miliony do podziału


Kraśnicka cegielnia jest jedną z 38 firm z Lubelszczyzny, która dostała unijne wsparcie , z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Inną firmą, która otrzymała unijne wsparcie, jest firma Tehand z Lublina dostarczająca sprzęt medyczny. Dostała ona prawie 50 tys. zł na promocję poprzez udział w targach. – Dzięki tym środkom weźmiemy udział w dwóch dużych międzynarodowych imprezach targowych: w Krakowie i w Ciechocinku. Liczymy, że nawiążemy tam kontakty handlowe – powiedziano nam w dziale marketingu firmy.


W ramach działania 2.4 w lubelskim do podziału jest prawie 32 mln złotych. Do tej pory w ramach schematów A i B zakontraktowano ponad 21 mln zł. Przedsiębiorstwa, które dostały wsparcie, otrzymały od 10 tys. do 49 990 zł. – O wsparcie w ramach tego działania mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie województwa lubelskiego – informuje Monika Płońska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dodaje, że do tej pory ogłoszone były cztery konkursy o dofinansowanie w ramach tego działania. Startowało w nich 87 wnioskodawców, dofinansowanie otrzymało natomiast 38.


Jak zapewnia przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, firmy zainteresowane udziałem w tym konkursie mogą uzyskać wszelkie potrzebne do złożenia wniosku informacje w punkcie informacyjnym Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości lub Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie. Zainteresowani znajdą dane kontaktowe na stronie www.lawp.lubelskie.pl oraz www.feu.lubelskie.pl


– W punkcie informacyjnym można też zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących zasad poprawnego wypełniania dokumentów. Warto podkreślić, że przed ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie w ramach działania 2.4 A, dla potencjalnych beneficjentów organizowane były specjalne szkolenia – dodaje Monika Płońska.


Takie szkolenia miały pogłębić wiedzę potencjalnych beneficjentów na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego działania, procedur naboru i oceny wniosków, kwalifikowalności wydatków oraz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach. Jak zapewnia urzędniczka Urzędu Marszałkowskiego, szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu.


Jak zauważa Monika Płońska, celem tego konkretnego działania (2.4) jest też promocja gospodarcza województwa lubelskiego. – Dzięki tym środkom promujemy cały region, poza tym firmy otrzymują informacje o możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji – tłumaczy Monika Płońska. Dodaje, że dzięki środkom pozyskanym w ramach tego działania małe i średnie przedsiębiorstwa mogą brać udział w wystawach i targach gospodarczych (w tym zagranicznych). Firmy dzięki udziałowi w targach mają szansę nie tylko wypromowania siebie, ale także kreowania dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów.


Krzysztof Stępień z Cegielni Hoffmanowskiej zachwala udział w konkursach o dotacje na promocję. – Naszej firmie unijne dotacje umożliwiły przedstawienie naszej oferty na rynkach zagranicznych – tłumaczy przedstawiciel firmy.


Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna, działanie 2.4: Marketing gospodarczy, schemat A odbędzie się w czerwcu. Wówczas do rozdysponowania będzie 490 tys. euro (ich kurs zostanie przeliczony na złote po kursie z końca maja).