English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Skuteczna konkurencja na światowych rynkach

20-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  20 maja 2011 r.

 

 

Nawet pół miliona złotych z Funduszy Europejskich mogły dostać firmy z Podlasia na kampanie promocyjne lub promocję marki.

 

Z unijnego wsparcia na eksport skorzystało do tej pory 60 firm w regionie. Wiele z nich na tym wygrało – ich eksport wyraźnie wzrósł. Dobrym przykładem jest np. firma Metal-Fach z Sokółki, producent maszyn i urządzeń rolniczych, istnieje od 22 lat. Dwa lata temu firma wystąpiła o dotacje unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Priorytet I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.2: Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.2: Promocja gospodarcza regionu). Przedsiębiorstwo starało się o wsparcie na udział w Wystawie Agri Technica 2009 r. w Hanowerze. Przygotowanie i udział w tej imprezie firma wyceniła na 430 tys. zł. Udało jej się uzyskać prawie 115 tys. zł dotacji. – Udział w tej wystawie bardzo nam się opłacił. Po nim zwiększyliśmy nasz eksport aż o 20 proc. – mówi Janusz Kaźmierowski, szef marketingu Metal-Fach.

W województwie podlaskim na lata 2007-2013 z Regionalnego Programu na dotacje zarezerwowano 25,7 mln euro. – W ramach działania 1.2.2 przyznawane są przede wszystkim dotacje na udział w targach i wystawach w kraju i za granicą. Na wszystkie konkursy w ramach tego poddziałania wpłynęło od przedsiębiorców 138 wniosków, a dotacje przyznano 60 projektom o łącznej wartości 3,25 mln zł. Średnia dotacja to nieco ponad 54 tys. zł – wylicza Urszula Mirończuk, główny specjalista z Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

 

Targi i misje gospodarcze

 

Jak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o atrakcyjności tej formy wsparcia świadczy fakt, że kilka firm korzystało z niej kilkakrotnie na udział w różnych imprezach targowych i wystawach. Wysokość dotacji zależała od tego, czy firmy chciały brać udział w targach lub misjach gospodarczych, czy też zamierzały zrealizować własną kampanię w kraju i za granicą. Najwięcej pieniędzy, bo nawet 500 tys. zł, można było dostać właśnie na realizację kampanii promujących region. Tyle samo pieniędzy urzędnicy mogli przyznać na działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych lub tzw. inicjatyw klastrowych. Z kolei o dotacje do 60 tys. zł mogły się starać firmy, które w charakterze wystawców brały udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą. W przypadku udziału w misjach gospodarczych unijne wsparcie sięgało natomiast 12 tys. zł.

Gdzie firmy zainteresowane udziałem w konkursie na dotacje z Poddziałania 1.2.2 mogą szukać informacji na ten temat? – Wszelkie informacje na temat dotacji z RPO WP dostępne są na naszej stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl. Prowadzimy też, w porozumieniu z MRR, trzy punkty informacyjne w województwie – wyjaśnia przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego.

 

Wykorzystać okazje

 

Zdaniem Urszuli Mirończuk udział w targach i wystawach to dla firm z województwa podlaskiego okazja do nawiązania cennych kontaktów handlowych. – Ma to duże znaczenie nie tylko dla przedsiębiorstw z naszego województwa, ale i całego regionu, bowiem wiele osób nie wie, że działają u nas firmy zdolne z powodzeniem konkurować na rynku krajowym i zagranicznym – tłumaczy przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Dodaje, że wsparcie z Programu Regionalnego ułatwia dotarcie do klientów przede wszystkim tym firmom, które – choć oferują dobry produkt lub usługę – nie są w stanie ponieść wysokich kosztów promocyjnych.

o.a.