English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Korzystanie z dotacji szansą na rozwój

20-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  20 maja 2011 r.

 

 

Uczestnictwo naszej firmy w targach to idealna okazja do promowania regionu, w którym żyjemy i pracujemy – mówi Anna Kaminik-Michalczak z radomskiego Auto-Gaz Centrum

 

Czy gaz naprawdę może być towarem, który posłuży promocji Mazowsza?

Oczywiście, operowanie na rynkach eksportowych związane jest z wieloma działaniami, polega m.in. na uczestnictwie w targach, działalności reklamowej w światowych wydawnictwach branżowych oraz podejmowaniu coraz liczniejszych zagranicznych delegacji. To idealne okazje do promowania regionu, w którym żyjemy i pracujemy. Dodam tylko, że Auto-Gaz Centrum jest jedyną w swojej branży mazowiecką firmą działającą na tak dużą skalę.

 

Na czym będzie polegała promocja gospodarcza Mazowsza – regionu przyjaznego przedsiębiorcom i nowym technologiom?

Jak będą go państwo promować podczas udziału w zagranicznych misjach gospodarczych i imprezach targowych?

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę konkurencyjności Auto-Gaz Centrum, a to bezpośrednio przełoży się na tworzenie przewagi konkurencyjnej regionu i zwiększy atrakcyjność Mazowsza z punktu widzenia lokowania inwestycji. Kontakty gospodarcze, które w czasie wyjazdów nawiążemy, zapewnią w przyszłości również wizyty przedstawicieli firm z całego świata na Mazowszu.

 

Dlaczego pani firma zdecydowała się wystąpić o wsparcie z działania 1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

Choć nasza firma w Polsce dynamicznie się rozwija, to jednak ciągle poszukujemy nowych rynków na całym świecie. Analizując harmonogram naboru wniosków do konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego uznaliśmy, że ten w ramach działania 1.7 idealnie wpisuje się w politykę eksportową naszego przedsiębiorstwa. Dlatego też zdecydowaliśmy się wziąć w nim udział.

 

Kto pomógł Wam przygotować wniosek?

Nikt. Przygotowali go nasi pracownicy, którzy brali też udział w szkoleniach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Co dokładnie chcą państwo sfinansować z przyznanego dofinansowania?

Dotację przeznaczymy na misje i imprezy targowe realizowane zgodnie z harmonogramem wydarzeń, który złożyliśmy we wniosku o dotację. Zaplanowaliśmy dwa główne działania: udział w misjach gospodarczych oraz udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Pierwsze z nich to udział przedstawicieli firmy w misjach gospodarczych w 14 krajach w Europie, Azji i Afryce. Drugim będzie nasz udział w ośmiu imprezach targowo-wystawienniczych. Zaplanowaliśmy też uczestnictwo w najważniejszych imprezach branżowych na całym świecie. Warto podkreślić, że jedna z dużych międzynarodowych imprez odbywa się w Polsce – to GasShow, organizowany w Warszawie w pierwszym kwartale każdego roku.

 

Na jakich konkretnie imprezach krajowych i zagranicznych zaprezentuje się pani firma?

Na pewno będziemy uczestniczyć w 11 Międzynarodowym Forum Gazowym w Kijowie – to wydarzenie poświęcone tylko i wyłącznie instalacjom gazowym. W innych państwach tematyka alternatywnych źródeł zasilania towarzyszy targom motoryzacyjnym. Tak jest np. na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych Technocar 2011 Exhibition, organizowanych w Tel Awiwie. Tam też będziemy.

 

Czy występowaliście tylko o dotację na promocję gospodarczą, czy staraliście się także pozyskać pieniądze z innych programów unijnych?

Złożyliśmy również wniosek w ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Wyniki konkursu nie zostały jeszcze ogłoszone. Teraz przygotowujemy wniosek o dotację na prace badawczo-rozwojowe. Konkurs ma być ogłoszony we wrześniu tego roku. Nie wykluczamy też udziału w kolejnych konkursach, które będą zgodne z polityką firmy.

 

Czy poleciłaby pani innym przedsiębiorcom korzystanie z dotacji unijnych na promocję gospodarczą?

Projekt, na który uzyskaliśmy dotację, jest naszym pierwszym, związanym z promocją gospodarczą. Niewątpliwie korzystanie z dofinansowania unijnego daje przedsiębiorstwom szansę na rozwój oraz zaprezentowanie swojej oferty na całym świecie.

o.a.