English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Jak sięgnąć po 8 mln zł?

01-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  1 kwietnia 2011 r.

 

 

Wsparcie Funduszy Europejskich pozwala przedsiębiorcom na promowanie swoich towarów i usług na międzynarodowych rynkach.

 

Przejście polskich przedsiębiorców niemal suchą stopą przez światowy kryzys, przy jednoczesnym osłabieniu większości światowych gospodarek, doprowadziło do niepowtarzalnej szansy posłania konkurentów w starciu na gospodarczym ringu na deski. By przejąć mistrzowski pas, należy jednak rywala znokautować. Gospodarczym kończącym ciosem jest wejście z impetem na międzynarodowe rynki i wypchnięcie z nich słaniających się na nogach konkurentów. Ogromną szansę na to daje Program Innowacyjna Gospodarka, którego jednym z zadań jest wspieranie udziału polskich przedsiębiorców w promowaniu się na zagranicznych rynkach. Dzięki niemu polscy przedsiębiorcy dostają do ręki niezwykle skuteczny instrument promocji swoich eksportowych specjalności i jednocześnie szanse na nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych. A jest się o co bić – w tym roku tylko na dofinansowanie uczestnictwa w imprezach promujących Polskę i polską gospodarkę zagranicą (m.in. atrakcyjne misje gospodarcze towarzyszące oficjalnym rządowym wizytom, czy też targi), jest do wzięcia 8 mln zł.
 

Aby precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców i polskiej gospodarki, system wsparcia i promocji eksportu podzielony został niejako na dwie części – w trakcie pierwszego, realizowanego w ramach poddziałania 6.5.1 Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG), Ministerstwo Gospodarki opracowuje ramy branżowych programów promocji, mające na celu poprawę wizerunku polskiej gospodarki w oczach zagranicznych kontrahentów. Innymi słowy, polscy przedsiębiorcy chcący lokować swe towary i usługi na rynkach zagranicznych będą mieli ułatwione zadanie – poddziałanie to przewiduje bowiem przeprowadzenie badań wizerunkowych. Ich wyniki pozwolą zaplanować jeszcze bardziej skuteczne działania informacyjno-promocyjne, tak aby wypromować pozytywny wizerunek polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej oraz umożliwić spójną promocję polskich eksporterów (każdy program przygotowany przez MG będzie zwartą koncepcją, określającą rodzaje i terminy działań promujących wybraną branżę lub producentów towarów jednego rodzaju i katalog produktów objętych tymi działaniami). Uszczegółowienie i realizację programów branżowych Ministerstwo Gospodarki zleci w trybie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Drugim, bezpośrednim już, źródłem dotacji jest poddziałanie 6.5.2 POIG - Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, zakładające wsparcie przedsiębiorstw biorących udział w branżowych programach promocji i innych jednorazowych imprezach promujących Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą. Imprezy te zostały określone przez Ministerstwo Gospodarki na osobnej liście (tzw. ogólnych programów promocji). To poddziałanie pozwala uzyskać wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom do 300 tys. zł. na uczestnictwo w programie branżowym i do 25 tys. zł na udział w pojedynczej misji czy targach.
 

Jeśli jeszcze ktokolwiek miałby jakiekolwiek wątpliwości, czy to się opłaca, powinien definitywnie zostać przekonany informacją, że właśnie w ramach tego programu zrzeszającą ponad 7 tys. firm Organizacja Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej planuje zorganizować na przełomie października i listopada 2011 roku misję gospodarczą do Chin.
 

Więcej o opisanych działaniach programu oraz lista ogólnych programów promocji, na której znajdują się m.in. propozycje misji gospodarczych do Niemiec, Brazylii czy Wietnamu opublikowana jest na stronach Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl.
 

Więcej informacji na temat Programu Innowacyjna Gospodarka na www.poig.gov.pl