English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych

04-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  4 kwietnia 2011 r.

 

 

Firmy z województwa dolnośląskiego mogą się starać o dotacje przeznaczone m.in. na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów gospodarczych


Do 2013 roku blisko 200 mln euro trafi do dolnośląskich przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych. Za podział i rozliczenie tych dotacji odpowiada Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP), która dzieli środki m.in na specjalistyczne doradztwo (np. gdy Twoja firma chce uzyskać certyfikat, a nie wie jak), na doradztwo w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (np. gdy chcesz przygotować firmę do wprowadzenia nowej technologii lub nawiązać współpracę z jednostką badawczo-rozwojową) oraz rozwijanie kontaktów gospodarczych.
 

Jak informują przedstawiciele DIP, w najbliższym czasie przedsiębiorcy z tego regionu będą mogli ubiegać się o dotacje w konkursach organizowanych w ramach działania 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”. Dotychczas z tej puli pieniędzy na wspieranie eksportu wydano zaledwie 1,2 proc. wszystkich środków. - To był wynik świadomej polityki zarządu województwa., który zdecydował, by w kryzysowych latach 2009 i 2010 wspierać przede wszystkim inwestycje firm - tłumaczy Daniel Ekiel, dyrektor DIP. Jak mówi, konkursy związane z doradztwem dla przedsiębiorstw przesunięto na ten rok. - W ramach działania 1.2 zostało do rozdzielenia jeszcze ponad 72 mln zł. W planowanych naborach na dotacje liczyć mogą projekty związane ze specjalistycznym doradztwem w zakresie innowacyjności, badań i rozwoju, ale także projekty związane z wyjazdami na targi i misje gospodarcze oraz wsparciem doradczym dla instytucji otoczenia biznesu - wylicza przedstawiciel DIP.
 

W tej chwili trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla firm biorących udział w targach lub międzynarodowych misjach gospodarczych. - Udział w tych wydarzeniach ma prowadzić do promocji dolnośląskich przedsiębiorstw, podniesienia ich konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych, zdobycia przez nich nowych odbiorców, zwiększenia eksportu - tłumaczy Jolanta Cianciara, rzecznik DIP.
Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, o bilansie rocznym poniżej 43 milionów euro, mogą wziąć udział w targach krajowych o znaczeniu co najmniej regionalnym oraz w międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych. Taka aktywność daje firmom szanse rozpoczęcia działalności za granicą. -

 

Przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie na wydatki związane z udziałem w targach lub misjach, między innymi dotyczące wynajmu i zabudowy stoiska wystawienniczego, przejazdu, zakwaterowania uczestników, przygotowania i druku materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, płyt CD z prezentacją przedsiębiorstwa oraz transportu eksponatów. - Stawiamy jeden warunek: przedsiębiorcy muszą ponieść wydatki po złożeniu wniosku - mówi Jolanta Cianciara. Dzięki takim dofinansowaniom Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wspiera m.in. eksport.
 

Zgodnie z ustalonymi zasadami, wydatki związane z realizowanym projektem i podlegające dofinansowaniu nie mogą być niższe niż 10 tys. zł, całkowite zaś nie mogą przekroczyć 100 tysięcy złotych. - W ramach tej kwoty przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział nawet w kilku wydarzeniach gospodarczych. Zwrot poniesionych wydatków może wynieść maksymalnie połowę całkowitych kosztów - dodaje przedstawicielka DIP.
 

Firmy zainteresowane udziałem w tym konkursie muszą wypełnić wniosek w tzw. Generatorze Wniosków, programie, który można znaleźć stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl). - Wniosek zawiera m.in. opis wydarzenia gospodarczego, dane wnioskodawcy, planowane rezultaty - opisuje Jolanta Cianciara.
 

Dokumenty można składać w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu (ul. Strzegomska 2-4). Nabór wniosków rozpoczął się w połowie marca. Do tej pory swoje aplikacje złożyło 40 firm. - Trudno dziś oszacować ,jakie będzie zainteresowanie, ale wydaje się, że niezbyt duże. – Niewątpliwie dofinansowanie zakupu środków trwałych cieszyło się większym powodzeniem niż dofinansowanie korzystania z usług.


Przedstawicielka DIP podkreśla, że wnioski będą przyjmowane do czasu, kiedy łączna kwota dotacji, o które będą ubiegać się firmy, przekroczy kwotę przewidzianą na realizację dofinansowania projektów w ramach tego konkursu. Po dwóch tygodniach przyznane dotacje sięgają 34,5 proc. przewidzianych środków na ten cel. Termin składania aplikacji potrwa nie dłużej niż do końca września. Przed każdym naborem wniosków DIP prowadzi też bezpłatne szkolenie z zasad ubiegania się o dotację i wypełniania dokumentacji konkursowej.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl