English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Łódź pełna unijnego wsparcia

11-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  11 kwietnia 2011 r.

 

 

Już 85 przedsiębiorstw z tego regionu skorzystało z unijnego wsparcia w ramach podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności. Dzięki środkom z Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogli wyjechać na zagraniczne targi i misje albo wydawać foldery na takie imprezy.

 

Przedsiębiorstwa z terenu łódzkiego mogły (i wciąż mogą) liczyć na wsparcie eksportu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ). Pieniądze na ten cel mogą zdobyć w ramach działania III.2, skierowanego na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności.
Jak informuje Barbara Ziółek, kierownik zespołu konsultantów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), od 2007 roku do tej pory podpisano w sumie 85 umów dotyczących udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą. – Łączna wartość dofinansowania powyższych umów wynosi blisko sześć milionów złotych, z czego ponad pięć milionów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projektami w zakresie udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą zainteresowani byli przedsiębiorcy z różnych działów gospodarki, m.in. producenci żywności i tekstyliów albo handlowcy – wylicza Barbara Ziółek.
 

W ramach wsparcia eksportu starające się o dotacje firmy mogły otrzymać pomoc finansową m.in. na wynajęcie powierzchni wystawienniczej, projekt i zabudowę stoiska, wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, wstęp na targi lub wystawy, obsługę organizacyjną udziału w targach i wystawach lub misjach gospodarczych, a także na organizację i obsługę techniczną stoiska. Ponadto przedsiębiorstwa mogły dostać unijne wsparcie na transport, ubezpieczenie oraz odprawę celną eksponatów, podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych, w tym na zakwaterowanie. Środki unijne przeznaczano też na promocję związaną z realizacją projektu – przygotowanie i produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty (np. opracowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej, promocję medialną). Poza tym otrzymane środki można było przeznaczyć na sfinansowanie kosztów tłumaczeń, przygotowanie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci druków i wydawnictw, reklam, ogłoszeń w mediach, plansz wystawienniczych, programów multimedialnych, programów radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych.
– Średnie dofinansowanie przyznawane jednej firmie na projekty związane z udziałem w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą wynosiło niemal 70 tys. zł, z czego prawie 60 tys. zł pochodziło z EFRR - wylicza przedstawicielka COP.
W tej chwili w województwie łódzkim nie trwa żaden nabór wniosków na środki przeznaczone na wsparcie eksportu. - Zgodnie z harmonogramem na rok 2011, nabór wniosków do działania III.2 odbył się między 21 lutego a 28 marca. Przedsiębiorcy złożyli wówczas 54 wnioski – wylicza Barbara Ziółek. Całkowita ich wartość sięga ponad 20 mln zł, a kwota dotacji, o którą ubiegają się firmy, to 8,8 mln zł. - Do rozdysponowania w ramach niniejszego konkursu mamy niemal 13 mln zł. Pozostałe 4,2 mln zł wrócą do budżetu. - Nie jest wykluczone, że zostaną rozdysponowane w innym zadaniu, np. na inwestycje - mówi przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego.
 

Urzędnicy zapowiadają, że w tym roku odbędzie się jeszcze jeden konkurs na dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach, wystawach i misjach gospodarczych o charakterze międzynarodowym za granicą, w tym przygotowanie i prezentacja oferty przedsiębiorstwa.
– To będzie konkurs w ramach Działania III.6, czyli rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw. Aplikacje będzie można zgłaszać w terminie 18 kwietnia - 31 maja – zapowiada Barbara Ziółek. Szczegółowe warunki tego konkursu zostaną określone w regulaminie, który będzie dostępny na stronie www.rpo.lodzkie.pl w dniu ogłoszenia konkursu, czyli 18 kwietnia.
– Trzeba pamiętać, że działanie III.6 przeznaczone jest dla tych mikro- i małych przedsiębiorstw, które działają co najmniej od roku – przypomina urzędniczka.
 

Na Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przeznaczono w sumie 383 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (licząc po kursie euro z 30 marca br.). – Dotychczas zakontraktowano środki w wysokości 315 mln zł– wylicza Barbara Ziółek. I dodaje: – Na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Konkursy dostępne są listy dofinansowanych projektów oraz zestawienia podpisanych umów.