English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Przedsiębiorcy głodni wiedzy

15-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  15 kwietnia 2011 r.

 

 

Na co można dostać unijne dotacje? Jak wypełnić wniosek o wsparcie finansowe? Czy każdy pomysł związany z promocją eksportu może liczyć na dofinansowanie?

 

Właściciele firm odpowiedzi na takie pytania poznają na kursach organizowanych przez urzędy marszałkowskie, instytucje pośredniczące w dzieleniu środków i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Jedną z tego typu instytucji jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, która zajmuje się rozdzielaniem środków unijnych dla przedsiębiorstw. DIP przed każdym naborem wniosków organizuje szkolenia przeznaczone dla potencjalnych wnioskodawców. – Wszystkie są bezpłatne i dotyczą procedur ubiegania się o dofinansowanie oraz zasad wypełniania wniosków – informuje Anna Ziarko, kierownik działu informacji i promocji DIP.
 

Tajniki procedury
 

Przed naborem wniosków o dotację na udział w targach i misjach gospodarczych (konkurs został ogłoszony 10 lutego, a przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 marca) DIP organizowała jednodniowe szkolenia, które odbyły się na przełomie lutego i marca. – Poruszano na nich m.in. kwestie, kto może ubiegać się o dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych, jakie wydatki są kwalifikowane, a jakie nie, jak wygląda procedura składania i oceny projektów, a także jak wypełnić wniosek w tzw. generatorze wniosków – wylicza Anna Ziarko. Do tej pory DIP przeprowadził cztery szkolenia, w których w sumie wzięło udział ponad 100 przedsiębiorców.
 

Z danych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wynika, że w tym konkursie o dotacje na promocję eksportu złożono 50 projektów na kwotę 1,7 mln zł. Nabór będzie trwał do wyczerpania wszystkich środków (do tej pory wydano 43 proc.) lub do końca września. Jak mówi Anna Ziarko, w maju przedsiębiorcy, którzy wyjadą na targi lub misje gospodarcze, będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu rozliczania projektu. – Dowiedzą się na nich nie tylko tego, jak wypełnić wniosek o płatność albo wniosek sprawozdawczy, ale również jak ubiegać się o zaliczkę, jak prawidłowo opisać faktury, jak dokonywać zamówień w ramach projektu oraz jak wypełniać obowiązki promocji projektu – wylicza przedstawicielka DIP.
Urzędniczka radzi, by wszelkie wątpliwości w kwestii ubiegania się o dofinansowanie, procedur, rozliczania projektów wyjaśniać w punkcie informacyjnym DIP ().

 

Zasady wypełniania wniosku
 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) nie organizuje dla przedsiębiorców specjalistycznych szkoleń dotyczących wsparcia eksportu i pozyskiwania środków na ten cel, ale za to przygotowuje kursy dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem unijnej dotacji. – LAWP organizuje szkolenia dla potencjalnych i obecnych beneficjentów I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – informuje Krzysztof Prybuła, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 

Szkolenia zapewniają wiedzę na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań, procedury naboru i oceny wniosków, kwalifikowania wydatków, a także na temat najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie. – Podczas szkoleń obecni beneficjenci zapoznają się z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów – dodaje Krzysztof Prybuła.
 

Z kolei w województwie śląskim działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WSL) przeznaczone przedsiębiorców Zarząd Województwa Śląskiego przekazał Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości.
 

– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zorganizowało także cykl czterech spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców w ramach Poddziałań 3.1.1 oraz 1.2.4 - typ 8 projektu - targi. W marcu i kwietniu zeszłego roku spotykaliśmy się z przedsiębiorcami w Chorzowie, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej – mówi Aleksandra Marzyńska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Podczas tych spotkań przedsiębiorcy poznali zasady pozyskiwania wsparcia na udziału przedsiębiorców w targach zagranicznych i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Dowiedzieli się też, jakie są zasady dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru i oceny projektów oraz które wydatki kwalifikują się do rozliczenia. Udział w spotkaniach był bezpłatny.
 

Aleksandra Marzyńska dodaje, że w ubiegłym roku Bank Gospodarstwa Krajowego z pomocą urzędu przygotował spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 20 firm z regionu. – Spotkanie było bezpłatne – dodaje rzecznik śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 

Jeszcze inne szkolenia dla przedsiębiorców, którzy chcą walczyć o unijne dotacje na rozwój eksportu, organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej specjaliści przygotowują spotkania poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W lutym odbyło się pierwsze takie szkolenie w Warszawie, wzięło w nim udział 86 przedsiębiorców. Biznesmeni dowiedzieli się, jakie podmioty mogą walczyć o dotacje z tego działania, jakie projekty mogą być objęte dofinansowaniem i jakie są zasady udzielana dofinansowania. Poza tym omówiono I etap działania 6.1 (czyli jak powinno wyglądać przygotowanie planu rozwoju eksportu) oraz etap II działania 6.1 (wdrożenie planu rozwoju eksportu). Eksperci przedstawili też procedurę aplikacyjną sposób oceniania wniosków.
 

Jak informuje rzecznik prasowy PARP, Miłosz Marczuk, w związku z kolejną rundą aplikacyjną (nie ma jeszcze konkretnego terminu) kolejne takie spotkanie prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu.