English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Spotkania informacyjne

DRUKUJ

 

 

Podczas spotkań informacyjnych omówione zostały możliwości zdobycia dotacji z Ogólnopolskich i Regionalnych Programów Operacyjnych. Naszą intencją było także przybliżenie szans, jakie polskim przedsiębiorstwom oferują Fundusze Europejskie oraz korzyści, jakie z ich absorpcji odniosła polska gospodarka. Część merytoryczną spotkań poprowadzili eksperci wiodącej w tej dziedzinie firmy konsultingowej Collect Consulting, którzy szczegółowo wytłumaczyli, gdzie szukać wsparcia, jak rozumieć poszczególne zapisy i jakie są zasady aplikowania o Fundusze Europejskie.

 

Spotkania odbyły się w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Dlaczego akurat tam? Pracodawcy RP zanotowali w nich największe zainteresowanie inicjatywami informacyjno-szkoleniowymi. Ponadto od przedsiębiorców z tych miast i regionów płynie najwięcej sygnałów dotyczących potrzeby wsparcia merytorycznego wejścia na rynki międzynarodowe.

 

W spotkaniach wzięli udział przedsiębiorcy współpracujący z Pracodawcami RP, którzy z powodzeniem weszli na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Opowieścią o swoich doświadczeniach i korzyściach, jakie odnieśli, wzmocnili pozytywny, promocyjny przekaz spotkań informacyjnych.

 

Na spotkaniach został także zaprezentowany bezpłatny przewodnik „Źródła finansowania działalności eksportowej”.

 

Cykl spotkań zainaugurowany został przez spotkanie w Warszawie, które odbyło się 14 czerwca br. w siedzibie Pracodawców RP.

Spotkanie otworzył Piotr Gawełczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Pracodawców RP. Podkreślił, że Pracodawcy RP w szczególności pragną wspomóc małe i średnie przedsiębiorstwa w ich działaniach zmierzających do intensyfikacji eksportu. Zwrócił także uwagę na fakt zmniejszania się w Polsce liczby małych i średnich firm stawiających na eksport, dlatego też konieczne jest wykorzystanie unijnych instrumentów wspierających takie działania.

Na spotkaniu została szczegółowo przedstawiona kampania „Eksport - kierunek sukcesu” prowadzona przy udziale Pracodawców RP. Jej głównym celem jest zwiększanie wiedzy i świadomości wśród przedsiębiorców o funduszach unijnych, oraz o możliwościach ich wykorzystania w eksporcie. Pierwszym elementem kampanii był cykl artykułów w Rzeczpospolitej na temat pozyskiwania środków na dofinansowanie projektów eksportowych. Natomiast część druga, szkoleniowo – informacyjna, składa się z cyklu trzech spotkań w trzech polskich miastach oraz z gotowego już przewodnika po Funduszach Unijnych, mający poprowadzić wszystkich zainteresowanych wsparciem unijnym przez miejsca i sposoby zdobywania środków na dofinansowanie ekspansji zagranicznej.

W spotkaniu informacyjnym udział wzięła także Anna Olkowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowała ona rolę PARP we wspieraniu polskich przedsiębiorstw w wejściu na rynki zagraniczne. Skupiła się przede wszystkim na działaniu 6.1 Paszport do eksportu PO IG, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach tego działania małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu.

Aby przedstawić praktyczny wymiar możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich, na spotkaniu zostało zaprezentowane case study firmy Auto – Gaz Centrum z Radomia. Przedsiębiorstwo produkujące samochodowe instalacje gazowe uzyskało dofinansowanie na promocję, dzięki czemu mogło wziąć udział w wielu zagranicznych misjach gospodarczych oraz w imprezach targowo-wystawienniczych. Obecnie wartość eksportu stanowi aż 60 proc. dochodów firmy. - Taki przykład pokazuje, że naprawdę warto próbować sięgać po pieniądze z funduszy i nie należy się zniechęcać procedurą aplikacji – podsumował Piotr Gawełczyk.

 

W kolejnej część spotkania ekspert Pracodawców RP ds. Funduszy Europejskich, Tomasz Włodarski pokazał, gdzie polscy przedsiębiorcy mogą szukać pomocy przy wypełnianiu aplikacji i późniejszym realizowaniu projektu.

Na koniec przedstawiciel firmy Collect Consulting w szczegółowy sposób pokazał, jak uzyskać dofinansowanie na działalność eksportową oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o unijną dotację.