English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Stanowiska
Zakładki 3
zakladki_video

Stanowiska

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego

24-05-2016

Uwagi do projektu

  1. Wyjaśnienia wymaga sposób wypełnienia PPO-1 w przypadku udzielania pełnomocnictwa substytucyjnego, tj. czy pełnomocnik, który uprzednio otrzymał pełnomocnictwo ogólne od osób reprezentujących osobę prawną zgodnie z KRS, udzielając dalszego pełnomocnictwa, powinien w części A w poz. 4 zaznaczyć kwadrat „mocodawca” czy też „dalszy pełnomocnik”, oraz czy dane tego pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa substytucyjnego powinny być wykazane w części C, natomiast część D.1. – D.3. powinna zostać niewypełniona, a wypełniona powinna zostać sekcja D.4. – D.6. danymi osoby, której udzielane jest pełnomocnictwo.
  2. Mając na uwadze powyższy przypadek, dla uniknięcia wątpliwości, proponujemy dodać do wzorca PPO-1 rubrykę np.: „pełnomocnictwo” / „pełnomocnictwo substytucyjne”.
  3. Nieprecyzyjne, w naszej ocenie, jest posługiwanie się pojęciem „mocodawcy” zarówno w części B., jak i części C. wzorca PPO-1. Proponujemy doprecyzować nagłówek części C. np. w następujący sposób: „OŚWIADCZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH MOCODAWCĘ O UDZIELENIU (…)”.
  4. Wyjaśnienia wymaga, czy wzór PPO-1 uprawnia do udzielenia pełnomocnictwa do łącznej reprezentacji, a jeżeli tak, w jaki sposób należy oznaczyć udzielenie takiej reprezentacji łącznej na druku PPO-1.
  5. Wyjaśnienia wymaga również, w jaki sposób powinien zostać podpisany i przesłany formularz PPO-1 w sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez dwie osoby reprezentujące mocodawcę (np. zgodnie z reprezentacją łączną wynikającą z przepisów kodeksu spółek handlowy). Niejasne jest, czy wówczas prawidłowym będzie wypełnienie i przesłanie formularza PPO-1 przez jednego z tych reprezentantów ze wskazaniem danych drugiego z nich oraz w jaki sposób wówczas drugi reprezentant powinien złożyć swój podpis na formularzu.