English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Stanowiska
Zakładki 3
zakladki_video

Stanowiska

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie płacenia składek ZUS przez emigrantów pracujących w Polsce

06-07-2016

Państwowa Inspekcja Pracy postuluje zmiany w prawie pracy, by pracodawcy zatrudniający emigrantów ekonomicznych podpisywali  umowy podlegające płaceniu składek ZUS. 

 

Nie zgadzamy się z propozycją Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą wprowadzenia obowiązku zatrudnienia cudzoziemców na umowy o pracę lub umowy zlecenia. Przypominamy o tym, że w polskim systemie prawnym obowiązuje swoboda umów i nie można narzucać formy prawnej w jakiej współpraca stron ma się odbywać. Zwracamy również uwagę na to, iż umowy cywilnoprawne, w tym umowy o dzieło są naturalnym elementem obrotu gospodarczego i nie zawsze stanowią one nadużycie (np. w przypadku osób wykonujących wolny zawód są one podstawową formą współpracy). Zgadzamy się jednak z tym, iż umowy tego rodzaju bywają wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności gdy zastępują one umowy o pracę. Zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy jest łamaniem prawa i takim praktykom kategorycznie się sprzeciwiamy. Nie możemy jednak zakazać stosowania umów tego rodzaju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zgodnie z prawem mogą być one wykorzystywane. Obawiamy się również, że tego rodzaju propozycje zmierzają nie tyle do ochrony praw cudzoziemców co do zwiększenia wpływów ze składek ubezpieczeniowych, bo jak wiemy umowy o dzieło są od nich wolne, co ma wpływ na sytuację finansową FUS.

 

Cały tekst tutaj.