English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Stanowiska
Zakładki 3
zakladki_video

Stanowiska

DRUKUJ

Stanowisko wobec propozycji otwarcia dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług

08-03-2016

W związku z prowadzonymi w Komisji Europejskiej rozważaniami odnośnie propozycji otwarcia dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz niepokojącymi sygnałami docierającymi do nas zarówno z instytucji jak i od pracodawców polskich świadczących usługi na rynku europejskim, pragniemy w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia, Sekcji Agencji Opieki, Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Pracodawcach RP wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec otwarcia dyrektywy o delegowaniu pracowników, jak również wobec postulatu wprowadzenia zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu.    

 

Swoboda świadczenia usług, w tym prowadzenie konkurencyjnej działalności to podstawa sprawnie działającego rynku. Drugim elementarnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości jest stabilność prawa. Jako przedstawiciele pracodawców delegujących i świadczących usługi na rynku unijnym wyrażamy obawę o przyszłość tych fundamentalnych zasad i zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo odwrócenia się Unii Europejskiej od wartości leżących u jej podstaw.

 

Zasada equal pay

Zdrowa konkurencja oraz rywalizacja pobudza do działania i jest czynnikiem motywującym do większej aktywności i podnoszenia jakości świadczonych usług, zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy stanowi realne zagrożenie dla swobody świadczenia usług, która jest podwaliną, a wręcz sensem powołania do życia Unii Europejskiej, jako ciała wspierającego WOLNY rynek. Tu należy zdecydowanie podkreślić słowo wolny, zdaje się bowiem, iż niektóre działania podejmowane przez instytucje unijne zaczynają zmierzać w kierunku ograniczeń i ingerencji w swobodę prowadzenia działalności, coraz bardziej przypominając system socjalistyczny, z którego Europa wychodziła długo i boleśnie.

 

Pragniemy stanowczo odnieść się tu również do zarzutu, który często służy jako argument przemawiający za koniecznością wprowadzenia zasady equal pay - mianowicie że, pracownicy delegowani stanowią czynnik, powodujący spadek zatrudniania rodzimych pracowników z powodu świadczenia pracy za dużo niższe wynagrodzenie. Należy zauważyć, że zasada równej płacy w praktyce już jest zaadoptowana – wymusił to bowiem rynek – i to tylko WOLNY rynek powinien móc to wymusić. Niezwykle ciężko byłoby znaleźć i utrzymać wykwalifikowanego pracownika, który wyraziłby chęć do pracy za granicą, daleko od domu i rodziny za dużo mniejszą stawkę niż pracownik lokalny.

 

Wprowadzenie tej zasady wpłynie głównie na wprowadzenie nierówności wewnątrz firm, które swoją siedzibę i oddziały mają w różnych krajach, a w oddziałach tych tworzone są te same stanowiska pracy. Ponadto delegowani pracownicy zapełniają raczej lukę w miejscach, gdzie brakuje lokalnych wykwalifikowanych w danej dziedzinie pracowników. Należy również podkreślić, że przedsiębiorcy delegujący ponoszą dodatkowe koszty związane m.in. z transportem, zakwaterowaniem czy prowadzeniem administracji związanej z zatrudnieniem pracowników delegowanych. W swoich rozważaniach należy również wziąć pod uwagę inną siłę nabywczą pieniądza, w zależności od kraju pochodzenia pracownika.

 

Mówiąc o dyskryminacji czy niezdrowej konkurencji należałoby raczej skupić uwagę na licznych przypadkach nierównego traktowania podmiotów świadczących usługi w Unii Europejskiej poza granicami kraju pochodzenia. Polscy pracodawcy spotykają się z nadmiernymi i nieproporcjonalnymi kontrolami czy wręcz nieuczciwymi praktykami ze strony konkurencji i instytucji czy organów krajów przyjmujących. Nie można również zapominać o czarnym rynku pracowników, który nie podlega żadnej kontroli i żadnym regulacjom, niezależnie od siły głosu związków zawodowych w krajach przyjmujących.

 

Rewizja dyrektywy.

Naszym zdaniem rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych w obecnym momencie jedynie zaszkodzi stabilności i jakości prowadzenia działalności na rynku wspólnotowym. 

 

Przypominamy jednocześnie, że nie całe dwa lata temu pojawiła się nowa dyrektywa 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r., która już bardzo ograniczyła rynek delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że była ona prezentowana jako panaceum na bolączki wspólnego rynku pracowniczego, które miało zakończyć dyskusje wokół dyrektywy 96/71/WE. Od wdrożenia tejże dyrektywy minął tak krótki czas, że nie wszystkie Państwa członkowskie zdążyły przyjąć wewnętrzne przepisy wdrożeniowe, a już pojawiają się zapowiedzi o kolejnej zmianie przepisów prawa. W tej chwili w wielu krajach trwają prace nad implementacją zapisów dyrektywy tzw. wdrażającej. W naszej ocenie wprowadzenie tych przepisów w państwach członkowskich wystarczająco wzmocni przestrzeganie praw pracowniczych i kontrolę prowadzonych przez przedsiębiorców działalności. Właściwie wdrożone przepisy zapewnią ochronę pracowników oraz pozwolą na eliminowanie wszelkich nieetycznych czy niezgodnych z prawem zachowań. Działania Komisji Europejskiej powinny więc przede wszystkim skoncentrować się na implementacji obowiązujących już przepisów, a nie tworzyć kolejne, które spowodują dalsze niejasności i destabilizację.

 

Zgodnie apelujemy do Komisji Europejskiej o powstrzymanie się od rozpoczęcia procesu rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, jako kolejnym elemencie mogącym poróżnić państwa członkowskie. Brak zrozumienia dla drugiej strony – pracodawców delegujących spowoduje rozbieżności i nieidentyfikowanie się z celami Unii Europejskiej, jako zbyt ingerującej w swobodę działalności, ograniczającej rozwój i odwracającej się od swoich pierwotnych celów i wartości.

 

Employers of Poland and Business Centre Club - Dwie największe organizacje zrzeszające pracodawców w Polsce oraz osobowości biznesu,

Association of Employment Agencies - Największa w Polsce organizacja zrzeszająca agencje zatrudnienia,

Section of Care Agencies - Sekcja zrzeszająca pracodawców świadczących usługi opieki.

 

 

 

W sumie sygnatariusze reprezentują ponad 10 000 firm
zatrudniających ponad 5 000 000 pracowników

Pliki do pobrania