English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polski przemysł na biegu wstecznym, sprzedaż detaliczna przyhamowuje

2016-11-21
– Pierwsze odczyty wskaźników makroekonomicznych za październik nie tylko nie świadczą o tym, że długo oczekiwana poprawa koniunktury w polskiej gospodarce w ostatnim kwartale roku do tej pory nie nadeszła, lecz wręcz następuje jej dalsze pogorszenie. Sprzedaż detaliczna rozczarowuje, ale stosunkowo nieznacznie. Mimo wszystko przy tak dobrej sytuacji na rynku pracy oraz ogromnym wsparciu finansowym dla gospodarstw domowych w postaci programu 500+, można byłoby oczekiwać więcej – ocenia Łukasz Kozłowski.
czytaj więcej

Konstytucja dla biznesu szansą dla przedsiębiorczości

2016-11-17
Przedstawienie projektu Konstytucji dla biznesu może być punktem przełomowym w podejściu władzy publicznej do przedsiębiorców. Ustawa ta powinna stworzyć przejrzyste i stabilne ramy dla wykonywania działalności gospodarczej.
czytaj więcej

Skrócenie wieku emerytalnego to skutek myślenia życzeniowego i ignorowania faktów

2016-11-17
Sejm uchwalił prezydencką nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zakładającą obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60 lat oraz mężczyzn do 65 lat. – To jedna z najgorszych decyzji podjętych przez polski parlament na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Podjęto ją wbrew oczywistym faktom wskazującym na konieczność podnoszenia wieku emerytalnego w miarę wydłużania się życia oraz dramatycznie niskiego poziomu dzietności utrzymującego się od ponad 20 lat –komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.
czytaj więcej

Zaskakująco złe wyniki polskiej gospodarki

2016-11-16
W III kwartale wzrost PKB skurczył się do 2,5 proc. To bardzo zła wiadomość dla całej gospodarki.
czytaj więcej

Organizacje pracodawców apelują o przesunięcie zakończenia konsultacji projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2016-11-15
Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 14 listopada br., przedstawiciele organizacji pracodawców – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan oraz Business Center Club – podpisali wspólne stanowisko, w którym zaapelowali do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o przesunięcie terminu konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym o miesiąc – tj. do 16 grudnia br.
czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9     158
Najnowsze     Starsze niż : 5 lat : 2 lata : rok : pół roku