English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Szansa na porozumienie między zarządem a związkami w PLL LOT

31-03-2010

Podczas posiedzenia zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy jego członkowie zaapelowali do Sebastiana Mikosza - prezesa PLL LOT i związków zawodowych działających w tej spółce o wypracowanie porozumienia dotyczącego nowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

Podczas posiedzenia zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy prezes PLL LOTSebastian Mikoszwskazał, że mimo rosnącej liczby pasażerów sytuacja ekonomiczna spółki nie ulega poprawie. Prezes przedstawił też wyzwania rozwojowe stojące przed narodowym przewoźnikiem oraz niezbędne do przeprowadzenia działania restrukturyzacyjne. Jednym z nich jest redukcja zatrudnienia i zmiana systemu wynagradzania pracowników.

 

W czasie dyskusji największe kontrowersje budził fakt wypowiedzenia przez spółkę Układu Zbiorowego Pracy. Zdaniem związków zawodowych zarząd nie miał prawa tego zrobić. Związkowcy zażądali wycofania się z tej decyzji. W ocenie prezesa Mikosza UZP, który ma już 17 lat, nie przystawał do nowych wyzwań stojących przed spółką i uniemożliwiał przeprowadzenie niezbędnych działań restrukturyzacyjnych.

 

Po zapoznaniu się z argumentami obu stron, członkowie zespołu zaapelowali do zarządu i związków zawodowych działających w PLL LOT aby podjęli negocjacje nowego UZP. Zwrócono uwagę na to, by negocjacje odbywały się z zachowaniem zasad dialogu społecznego, we wzajemnym poszanowaniu i dobrej woli obu stron. Zwrócono się także z prośbą, aby na czas negocjacji związki zawodowe nie podejmowały radykalnych działań mogących zaszkodzić i tak już trudnej sytuacji spółki.