English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy mają już swojego przedstawiciela w Radzie NFZ

01-04-2010

Dziś do 10-osobowej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia nominowano jako przedstawiciela strony pracodawców Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę. Została ona zgłoszona przez Konfederację Pracodawców Polskich i uzyskała poparcie wszystkich działających w Komisji Trójstronnej organizacji zrzeszających pracodawców.

 

- Bardzo się cieszymy, że członkiem rady został przedstawiciel rekomendowany przez Konfederację Pracodawców Polskich, która jest największą organizacją pracodawców i zrzesza najliczniejszą grupę firm z branży medycznej – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. KPP wierzy, że to początek nowej ery w działaniu NFZ. – Liczymy, że nareszcie sektor prywatny w ochronie zdrowia będzie traktowany jak równorzędny partner, a Pani Małgorzata Gałązka-Sobotka swoimi działaniami przyczyni się do korzystnych zmian w funkcjonowaniu zarówno publicznej, jak i prywatnej służby zdrowia – dodaje Mądrala. Konfederacja przypomina, że konstytucja gwarantuje prawo do opieki medycznej każdemu obywatelowi. Prawo to oznacza obowiązek państwa zorganizowania systemu opieki zdrowotnej tak, aby mógł z niego skorzystać każdy obywatel. Tym, którzy decydują się przeznaczyć prywatne środki na opiekę zdrowotną, państwo ma obowiązek stworzyć ramy formalne, pozwalające doskonalić warunki korzystania ze świadczeń odpłatnych.

 

Rada Funduszu powoływana jest na pięć lat, ostatnie spotkanie członków poprzedniej kadencji odbyło się w grudniu 2009 r. Na podstawie art. 100 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem rady jest m. in. kontrolowanie bieżącej działalności Funduszu, uchwalanie planu Funduszu na dany rok oraz rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych, opiniowanie planu finansowego, systemu wynagradzania pracowników Funduszu, kontrola prawidłowej realizacji planu finansowego Funduszu, a także wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ich realizacji.

 

Małgorzata Gałązka-Sobotka jest doktorem nauk ekonomicznych ospecjalizacji Ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. jakości kształcenia i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego. Nowy członek rady nadzorczej NFZ jest także dyrektorem ds. rozwojuprogramuMBA w ochronie zdrowia.