English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rada Gospodarcza ma pomysł na reformę systemu emerytalnego

06-04-2010

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywne ocenia niektóre rozwiązania przedstawione przez działającą przy Prezesie Rady Ministrów Radę Gospodarczą a dotyczące wypłacania emerytur z OFE przez ZUS.

 

Działająca pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego i będąca wsparciem Prezesa Rady Ministrów Rada Gospodarcza podjęła niezwykle istotny z punktu widzenia finansów publicznych temat reformy systemu emerytalnego.

 

Obecnie na Forum Komisji Trójstronnej toczą się prace nad przedstawionymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantę Fedak założeniami reformy emerytalnej. Swoją koncepcję przedstawił także minister Michał Boni. Rada Gospodarcza, prezentując trzeci wariant reformy przedstawiany przez członków lub ciała doradcze rządu, wprowadza nowe spojrzenie na tę kwestię. Zgodnie z propozycją Rady procentowy udział składki przekazywanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych nie powinien ulegać zmianie. Jednocześnie Bielecki uważa, że mechanizm przekazywania części składki do OFE po to, aby dług ten pokryć wyemitowanymi przez państwo obligacjami, które kupią Fundusze, jest nieefektywny. Zdaniem KPP nie należy zmniejszać składki pozostającej w gestii OFE. - Nasz system emerytalny składa się z dwóch uzupełniających się elementów – części kapitałowej i repartycyjnej. Zachwianie tej równowagi poprzez marginalizowanie pierwszego elementu będzie powodowało zmniejszenie wysokości emerytury oraz większe uzależnienie jej od decyzji politycznych – przypomina ekspert KPP, Grzegorz Byszewski.

 

Niezależnie od reformy samego systemu emerytur kapitałowych, niezbędne jest wydłużenie okresu pracy zawodowej Polaków. Średnia długość życia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu znacznie się wydłużyła a wiek przejścia na emeryturę pozostał niezmieniony. Oznacza to, że wysokość emerytury nieustannie maleje. Jedynym sposobem, aby system mógł w przyszłości sprawnie funkcjonować, jest powolne i stopniowe wydłużanie okresu pracy zawodowej. Dzięki temu wysokość emerytury będzie wyższa i pozwoli na godne życie.

Zdaniem KPP istotne jest podjęcie wspólnej debaty przez wszystkie strony prezentujące odmienne koncepcje wraz z udziałem członków Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wypracowanie nowych kompromisowych założeń do reformy systemu emerytalnego. - Mamy nadzieję, że głoś Rady Gospodarczej wzbogaci dyskusję i pozwoli na spojrzenie na system zarówno od strony społecznej jak i gospodarczo-finansowej – mówi Byszewski.