English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne tylko z ulgą podatkową

07-04-2010

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polski dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne będą miały sens tylko wówczas, gdy pacjenci lub pracodawcy otrzymają na ten cel preferencje podatkowe.

 

Zamiast tworzyć nową ustawę, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację trzech istniejących – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zakładach opieki zdrowotnej oraz o działalności ubezpieczeniowej, która de facto wprowadza możliwość dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak by były one skuteczne, sama nowelizacja może okazać się niewystarczająca. Podstawowym warunkiem sukcesu dobrowolnych ubezpieczeń będzie objęcie nimi znaczącej części populacji. Za punkt krytyczny należy przyjąć liczbę ubezpieczonych na poziomie 10-15%, czyli 4-6 mln osób. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że do objęcia tak licznej grupy ubezpieczeniem zdrowotnym znowelizowanie wymienionych aktów prawnych będzie niewystarczające. Konieczna jest także nowelizacja ustawy o podatku PIT, wprowadzająca ulgi na wydatki zdrowotne finansowane przez pacjenta lub pracodawcę. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyniki diagnozy społecznej z 2009 roku. Zgodnie z danymi, 92% Polaków korzysta z usług opłacanych przez NFZ, ale jednocześnie prawie połowa płaci za niektóre usługi z własnej kieszeni, zaś tylko 5% skorzystało z abonamentu wykupionego przez pracodawcę. Wprowadzenie ubezpieczeń wraz z możliwością zastosowania ulgi podatkowej w ustawie o podatku PIT pozwoliłoby ten rynek uporządkować poprzez ustanowienie jasnych i czytelnych zasad.

 

Nie może być to jednak ulga przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z ubezpieczeniem. Takie rozwiązanie doprowadziłoby tylko do bezproduktywnej konwersji pracowniczych programów zdrowotnych na ubezpieczenia, ze stratą dla pacjenta i budżetu państwa. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych wymaga odpowiednich rozwiązań fiskalnych, które zachowają dorobek sektora usług zdrowotnych. Dyskutowana nowelizacja powinna objąć także ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powinna to czynić jednakże w sposób, który nie będzie wyróżniał żadnej z formy świadczenia.