English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Spadek bezrobocia potwierdza prognozy Konfederacji Pracodawców Polskich

07-04-2010

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła w marcu 12,9 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,1 punktu procentowego.

 

- Choć tak symboliczny spadek bezrobocia nie jest jeszcze powodem do wieszczenia poprawy sytuacji na rynku pracy, to jednak dane te potwierdzają prognozy Konfederacji Pracodawców Polskich mówiące o stabilizacji rynku pracy w bieżącym roku – mówi ekspert KPP, Adam Ambrozik. - Z przeprowadzonych przez naszą organizację badań wynika, że tylko nieco ponad 25 proc. firm planuje jakiekolwiek ruchy kadrowe, przy czym większość z nich zamierza zwiększać zatrudnienie – dodaje Ambrozik. Taki stan rzeczy świadczy także o tym, że przedsiębiorcy nie mają jeszcze pełnego rozeznania co do rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, stąd obawa przed zwiększaniem zatrudnienia. Warto jednak zwrócić uwagę, że - jak wynika z badań KPP - zdecydowanie więcej firm zamierza zwiększyć zatrudnienie, niż je zmniejszyć. Polityka kadrowa przedsiębiorstw jest o tyle ważna, że wpływa na poziom konsumpcji, co z kolei decyduje o kondycji firm i dynamice PKB. Dlatego też drastyczny wzrost bezrobocia miałby daleko idące, negatywne skutki dla naszej gospodarki.

 

Zatrudnienie jest barometrem kondycji gospodarki. Wyniki badania Konfederacji w obszarze zatrudnienia oraz ostatnie przytoczone szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej są przesłankami do wyciągnięcia wniosku, że w tym roku stan naszej gospodarki będzie się stopniowo poprawiał.