English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP wskazują bariery biurokratyczne w prawie pracy

20-05-2010

Dnia 20 maja odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”, podczas której Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wskazali bariery biurokratyczne w Kodeksie pracy. Komisja zdecydowała o prowadzeniu dalszych prac w zakresie przedstawionych przez Pracodawcy RP uwag:

 

  • Obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich: Pracodawcy RP postulują, aby badaniom lekarskim podlegali pracownicy, których stosunek pracy ustał w ciągu 30 dni od ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy. Nowe brzmienie przepisu byłoby zgodne z regułami systemu prawa pracy oraz funkcją analizowanego przepisu,

 

  • Procedura karania karami porządkowymi: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wskazują na fakt, że możliwość skorzystania przez pracodawcę z prawa nałożenia na pracownika kary porządkowej wiąże się z bardzo skomplikowaną procedurą. Naruszenie któregokolwiek wymogu formalnego może łączyć się z uchyleniem przez sąd pracy zastosowanej kary oraz z obowiązkiem zapłaty kosztów postępowania sądowego przez pracodawcę. Zawiła procedura jest często powodem, dla którego pracodawcy wolą rozwiązać od razu umowę o pracę, niż podjąć próbę dyscyplinowania pracownika za pomocą kar porządkowych,

 

  • Urlop na żądanie: jest to zdaniem organizacji „kuriozum legislacyjne” nie tylko z powodu niejasności przepisu i problemów z jego interpretacją, lecz także ze względu na cel omawianej regulacji i odejście od zasady urlopu nieprzerwanego. Problemy budzą przede wszystkim termin i forma zgłoszenia żądania udzielenia urlopu oraz prawne możliwości odmowy udzielenia urlopu przez pracodawcę. Pracodawcy RP nie postulują uchylenia tego zapisu z kodeksu, ale jego doprecyzowanie.