English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Niepokojące założenia projektu ustawy o lobbingu

21-05-2010

Trwają konsultacje międzyresortowe projektu Założeń projektu ustawy o lobbingu. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie przewidywanymi przez ten dokument rozwiązaniami. Proponuje się m.in. rozszerzenie definicji działalności lobbingowej. - Już teraz zdarzają się przypadki mylenia organizacji pracodawców z organizacjami lobbingowymi. Po wejściu w życie przygotowywanej regulacji, problem ten może się zwiększyć – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik.
 

Według założeń nowej ustawy działalnością lobbingową będzie m.in.: organizacja szkoleń, sympozjów i konferencji z udziałem osób sprawującymi funkcje publiczne. - Biorąc pod uwagę fakt, że Pracodawcy RP często organizują konferencje z udziałem takich osób, może się okazać, że komuś przyjdzie do głowy pomysł abyśmy także musieli się rejestrować, niezależnie od tego, że prawo do spotkań z przedstawicielami administracji daje nam ustawa o Trójstronnej Komisji – dodaje Ambrozik. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej będą domagać się wprowadzenia do nowej ustawy lobbingowej jasnego wyłączenia organizacji pracodawców spod zakresu jej obowiązywania, tak aby nie dochodziło do nieporozumień i wątpliwości co do różnicy pomiędzy dialogiem społecznym a lobbingiem. Sam lobbing nie jest niczym złym, to instytucja od dawna funkcjonująca w krajach rozwiniętej demokracji. Jednak w Polsce nie ma dobrej prasy. Ten stan rzeczy chce dodatkowo pogorszyć projektodawca proponujący przenieść rejestr lobbystów z MSWiA do CBA, co automatycznie rodzi skojarzenie lobbing – korupcja.

 

Nie wiadomo, tak naprawdę jaki będzie stosunek uprawnień reprezentatywnych organizacji pracodawców (konsultacje aktów prawnych, udział w pracach komisji sejmowych i senackich, występowanie w interesie pracodawców do Prezydenta RP) do ograniczeń przewidywanych w tworzonej ustawie lobbingowej. - Powstanie sytuacja dualizmu prawnego – ustawa o lobbingu vs. ustawa o organizacjach pracodawców oraz ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Ta kwestia wymaga jak najszybszego wyjaśnienia – mówi ekspert.

 

- Jesteśmy zaskoczeni, że jako największa, najstarsza i najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców nie otrzymaliśmy Założeń do konsultacji. Minister Julia Pitera przygotowując nową ustawę lobbingową dużo mówi o potrzebie transparentnej współpracy administracji z organizacjami. My także widzimy taką konieczność, jednak Pani Minister, jak widać, w wybiórczy sposób rozumie pojęcie „przejrzystość życia publicznego” – mówi Adam Ambrozik.