English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Potrzebujemy lepszej promocji poza granicami kraju

22-06-2010

We wtorek, 22 czerwca, odbyła się konferencja „Promocja Polski – stan i perspektywy”. Pracodawców RP reprezentował Adam Ambrozik, który wziął udział w panelu dyskusyjnym. Zdaniem eksperta, aby promocja gospodarcza Polski za granicą była lepiej prowadzona, istnieje pilna potrzeba podjęcia szeregu działań.

 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają , że posiadanie łatwo rozpoznawalnej i dobrze kojarzonej za granicą marki ogólnonarodowej, jak i silnych marek branżowych, jest dla każdego kraju potężnym atutem w rywalizacji o udział w globalnym rynku, napływ obcych inwestycji, turystów oraz wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
 
Zdaniem Pracodawców RP potrzebne są działania – zarówno w okresie krótkim, jak i długim.  Istnie pilna potrzeba skoncentrowania działalności Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) przy prestiżowych projektach promocyjnych, które docierają do dużej liczby odbiorców (np. takich jak prowadzona obecnie kampania outdoor w Berlinie), zamiast dzielenia ograniczonych funduszy promocyjnych na dużą ilość małych projektów nie przynoszących pożądanych efektów. W długim okresie czasu konieczne jest m. in. ograniczenie kosztów administracyjnych WPHiI, sięgających nawet 90 proc. budżetu placówek. Pozwoli to na wykorzystanie uwolnionych w ten sposób środków na akcje promocyjne.
 
Pracodawcy RP postulują stworzenie w Ministerstwie Gospodarki departamentu, który pełniłby funkcje koordynacyjno – administracyjne i przydzielałby pieniądze na zasadach konkursowych organizacjom pozarządowym. Kierunki promocji określałby resort a organizacje pozarządowe działania te prowadziłyby. Podmioty prywatne bardziej efektywnie wykorzystują środki publiczne, niż czynią to organy administracji publicznej.