English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorstw wyłaczone z gestii PIP

23-06-2010

Uprawomocnił się wyrok WSA w Krakowie, w którym stwierdzono, że przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie stosuje się do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 
Pracodawcy RP przypominają, że Zespół ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy TK pracuje nad zmianami dotyczącymi kontroli prowadzonych przez PIP. W toku prac prowadzonych w Zespole sama Inspekcja zaproponowała zmiany, których celem było zliberalizowanie wymogów zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w odniesieniu do prowadzonych przez siebie działań kontrolnych. Propozycje PIP Pracodawcy RP przyjęli z zainteresowaniem – mogą być one bowiem bazą do kompromisu pomiędzy zabezpieczeniem bezpieczeństwa wykonywania pracy (tej potrzeby Pracodawcy RP nigdy nie kwestionowali), a utrudnieniami w działalności przedsiębiorstw związanymi z prowadzonymi kontrolami.
 
PIP nie postuluje całkowitego wyłączenia prowadzonych przez siebie kontroli spod wymogów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i tej postawy nie zmienia także przytoczony wyrok sądu w Krakowie.
 
Pracodawcy RP podkreślają, że bezpieczeństwo pracy jest wartością, którą trzeba chronić i krzewić. Polscy pracodawcy nie są w opozycji do działań PIP. Trzeba jednak doprowadzić do jasnej sytuacji prawnej, która zapewni PIP możliwość skutecznego wykonywania swoich działań, które nie będą zakłócać sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw.