English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy postulują powołanie okrągłego stołu dotyczącego ochrony zdrowia

24-06-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją odnotowują fakt, że temat ochrony zdrowia stał się kluczowy w obecnej kampanii prezydenckiej. - Mamy nadzieję, że skutkiem wielu debat i sporów doktrynalnych będą projekty ustaw proponujących zmiany systemowe i że nie zostaną sprowadzone na plan dalszy po zakończeniu kampanii prezydenckiej – mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

 

Pracodawcy RP popierają ideę powołania okrągłego stołu na temat reformy systemu ochrony zdrowia. Podkreślają jednak, że powinno się przy nim znaleźć również miejsce dla partnerów ze strony społecznej, ponieważ to pracodawcy - publiczne i niepubliczne podmioty będą beneficjentami ewentualnych zmian. Wyrażamy nadzieję, że po debatach prezydenckich kandydaci spotkają się również z przedsiębiorcami i wspólnie wypracują najlepszy, najbardziej efektywne kierunki transformacji. Jednocześnie z niepokojem przyjmujemy pojawiające się głosy wstrzymana procesu reformowania systemu ochrony zdrowia do rozstrzygnięcia wyników kolejnych wyborów parlamentarnych.

 

Zdaniem Pracodawców RP system ochrony zdrowia wymaga zmian o charakterze strukturalnym. W 2004 roku po decyzji Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia została przygotowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ciągu trzech lat udało się częściowo wprowadzić konkurencję na rynku świadczeniodawców chociaż trudno ją określić jako w pełni wolną, gdyż cechuję ją nierówność podmiotów. Dzięki wzrostowi gospodarczemu znacznie zwiększył się budżet NFZ, co dało większą swobodę dysponowania środkami. W wielu miejscach system się dotarł i już sprawnie funkcjonuje, wszystkie strony zarówno płatnik jak i świadczeniodawcy nauczyli się funkcjonować w danych realiach. Jednak nadal, w wielu szczegółowych rozwiązaniach, system nie zdał egzaminu i jest dysfunkcjonalny, co powoduje nieefektywne wydatkowanie pieniędzy. Po latach tylko kosmetycznych zmian nadszedł czas na głębsze reformy, poparte doświadczeniami zdobytymi od 2004 r.

 

Jednocześnie Pracodawcy RP stanowczo protestują przeciwko nieuprawnionym tezom dyskredytującym sektor niepubliczny ochrony zdrowia oraz piętnującym ideę prywatyzacji szpitali.