English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP apelują o poszerzenie formuły białego stołu

07-07-2010

Dziś odbędzie się trzecie już spotkanie przedstawicieli największych partii politycznych, na którym zostaną omówione propozycje reformy systemu ochrony zdrowia. Pracodawcy RP apelują o rozszerzenie formuły tego dialogu.

 

Obecnie w spotkaniach białego stołu uczestniczą tylko przedstawiciele partii politycznych. Brakuje przy nim miejsca dla niezależnych ekspertów z organizacji pracodawców i pracowników. - Protestujemy przeciwko ograniczaniu roli organizacji reprezentowanych na forum Komisji Trójstronnej w procesie konsultowania założeń jak i projektów aktów prawnych – mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski. - Aktywnie wspieramy zmiany systemu ochrony zdrowia, przygotowaliśmy również propozycje reform. Potrafimy osiągnąć kompromis i ponad podziałami uzgodnić wspólne stanowisko ze stroną pracowników w celu poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – podkreśla Byszewski.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej na temat kierunków reform Pracodawcy RP zwrócili się do Premiera Waldemara Pawlaka o rozpoczęcie dialogu na forum Komisji Trójstronnej. To przecież partnerzy społeczni – pracodawcy, pracownicy – będą ostatecznymi realizatorami zmian wypracowanych przez biały stół. - Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie wynikające z funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia mogłoby podnieść jakość proponowanych reform – podkreśla Byszewski. Co prawda na przełomie roku 2009/10 odbyły się dwa spotkania w obecności minister Kopacz, ale zabrakło dalszych konsultacji i realizacji już podjętych ustaleń.

 

Dlatego też Pracodawcy RP apelują do uczestników białego stołu o rozszerzenie formuły spotkań, włączenie w debatę nie tylko partnerów społecznych, ale także całego społeczeństwa. Tylko w ten sposób można osiągnąć kompromis i poprawić efektywność systemu ochrony zdrowia.