English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Oczekiwania Pracodawców RP wobec nowego marszałka Sejmu

09-07-2010

Pracodawcy RP mają nadzieję, że izba niższa pod kierownictwem Marszałka Grzegorza Schetyny będzie, podobnie jak dotychczas, we właściwy sposób współpracowała z największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce.

 

Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości potrzebny jest szereg pilnych zmian ustawowych. Rolą Marszałka będzie ustalenie priorytetów prac nad projektami ustaw. Musi on mieć świadomość, że od rozwoju przedsiębiorczości zależy jakość życia wszystkich obywateli. Dlatego mamy nadzieję, że Sejm pod nowym kierownictwem będzie szybko procedował (nie mogą one czekać w tzw. „zamrażarce”) te projekty ustaw, które będą ukierunkowane na:

  • Uzdrowienie systemu ochrony zdrowia
  • Reformę systemu ubezpieczeń społecznych
  • Zmniejszenie zadłużenia Skarbu Państwa oraz udziału wydatków sztywnych w ogóle wydatków budżetu
  • Zmniejszenie zakresu biurokratycznych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach
  • Podniesienie poziomu innowacyjności naszej gospodarki
  • Uelastycznienie prawa pracy
  • Uproszczenie systemu podatkowego

 

Jako przykład projektów ustaw, które powinny być w szybkim tempie procedowane przez Sejm (oczywiście po ich zaakceptowaniu przez Radę Ministrów) trzeba wymienić: projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych (wprowadzający regułę wydatkową).

 

Wszystkie projekty z tego zakresu muszą być rozpatrywane w duchu dialogu społecznego. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie w życie rozwiązań kompromisowych, a więc akceptowalnych przez społeczeństwo. Przez dialog społeczny rozumiemy tu odpowiednio wczesne informowanie o posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych oraz dopuszczanie do głosu, w trakcie ich trwania, przedstawicieli partnerów społecznych. Mamy nadzieję, że kontynuowana będzie dotychczasowa dobra praktyka w tym zakresie, a zdarzające się niedociągnięcia zostaną naprawione.