English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Brak abolicji w opodatkowaniu abonamentów medycznych to złe rozwiązanie

09-07-2010

Zdaniem Pracodawców RP brak abolicji podatkowej podatników, którzy - na skutek różnych interpretacji izb skarbowych - przy obliczaniu podatków od wynagrodzenia pracowników decydowali się nie uwzględniać wartości abonamentu medycznego, spowoduje istotne obciążenie finansowe pracodawców.

 

Majowa uchwała NSA przedstawiła jednoznaczną interpretację mówiącą,, że już samo posiadanie wykupionego przez pracodawcę abonamentu jest przychodem pracownika o wartości tego pakietu.

 

Interpretacja ta obciąża przede wszystkim pracodawców, którzy w imię dobra pracowników i chęci odciążenia systemu ochrony zdrowia, z własnych pieniędzy finansowali pakiety medyczne swoim pracownikom. Uchwała ta jest dla nich karą, gdyż wymaga skorygowania listy płac za ubiegłe pięć lat. Zaległości podatkowe wobec ZUS ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach. Oznacza to olbrzymią pracę dla pracodawców, niewspółmierną do korzyści osiągniętych przez budżet państwa. Z tego powodu Pracodawcy RP wystąpili do Ministra Finansów z prośbą o objęcie abolicją podatkową podatników, którzy na skutek różnych interpretacji izb skarbowych decydowali się na nie uwzględnianie wartości abonamentu przy obliczaniu podatków od wynagrodzenia pracowników. Składka de facto ponoszona na nie dofinansowany system publiczny nie powinna być opodatkowana. Pracodawcy istotnie odciążyli POZ ubezpieczając samemu ponad 2 mln osób.

 

Niestety, Ministerstwo Finansów nie przychyliło się do prośby Pracodawców RP i odmówiło abolicji. Zdaniem Pracodawców RP zaniechanie podejmowania działań przez odpowiedzialny resort spowoduje istotne obciążenie finansowe pracodawców.

 

W załączeniu przekazujemy dokument opisujący konsekwencje, jakie poniosą pracodawcy w związku z zajęciem takiego stanowiska przez Ministerstwo Finansów.