English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Trybunał Konstytucyjny podkreśla kiepski poziom legislacji

16-07-2010

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o niezgodności z zasadą demokratycznego państwa prawa oraz wynikającą z niej zasadą prawidłowej legislacji ustawy nowelizującej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, która uchylała przepisy uchylone wcześniejszą inną ustawą.

 

Orzeczenie to potwierdza nie najwyższy poziom polskiej legislacji, a więc problem, który od dawna był wskazywany przez Pracodawców RP.

 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że w grudniu ubiegłego roku ministerstwo Gospodarki przedstawiło Program Reformy Regulacji 2010 – 2012 „Lepsze prawo”, który generalnie oceniliśmy pozytywnie, ale wskazaliśmy również swoje uwagi wynikające z doświadczeń nabytych w procesie konsultowania aktów prawnych i działalności Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

 

Proces legislacyjny w naszym kraju często przebiega w sposób chaotyczny, co powoduje niepewność po stronie adresatów norm prawnych. Nagminną praktyką jest wyznaczanie partnerom społecznym zbyt krótkiego czasu na zajęcie stanowiska wobec nadsyłanych do konsultacji projektów aktów prawnych czy też niska jakość tzw. ocen skutków regulacji, które powinny dogłębnie oceniać skutki wprowadzanych rozwiązań.

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno mieć charakter dyscyplinujący dla ustawodawcy nie tylko jeśli chodzi o tworzenie norm prawnych wzajemnie się wykluczających, ale również co do jakości aktów prawnych ujmowanych jako logiczność, zwięzłość, precyzja oraz uzasadnione ratio legis.

 

- Stabilna, wysokiej jakości legislacja jest podstawą stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada ta jednak działa w obie strony i powoduje, że rozwiązania prawne nie spełniające podstawowych standardów jakościowych mogą być dla gospodarki bardziej niebezpieczne niż zawirowania ekonomiczne – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.