English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Szara strefa niszczy polską gospodarkę

06-08-2010

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Bank Światowy, Polska zajmuje 52. miejsce wśród 162 państw pod względem udziału szarej strefy w gospodarce, stanowiącej w Polsce aż 28,1 proc. PKB. Pracodawcy RP jednoznacznie negatywnie oceniają funkcjonowanie poza oficjalnym obrotem gospodarczym – to nieuczciwa konkurencja i niższe wpływy do budżetu.

 

- Na rozmiar szarej strefy wpływa przede wszystkim wysokość podatków i innych danin publicznych, jak np. pozapłacowe koszty pracy, stopień skomplikowania procedur biurokratycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także jakość pracy organów kontroli. We wszystkich tych elementach Polska, mówiąc eufemistycznie, ma sporo do nadrobienia – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

 

Z szarą strefą, która jest patologią, można walczyć na dwa sposoby: poprzez ułatwienia formalno-biurokratyczne w prowadzeniu biznesu, oraz zmniejszanie kosztów nakładanych w tym obszarze przez państwo lub zwiększanie represyjności organów kontroli. Drugi z wymienionych sposobów działania jest zły. Nadmierne i represyjne kontrolowanie działalności gospodarczej spowodowałoby bowiem nie tylko ograniczenie szarej strefy, ale wyeliminowałoby z rynku także wielu uczciwych przedsiębiorców, którzy mieliby dosyć walki z kolejnymi urzędnikami.

 

Należy więc zachęcać do wychodzenia z szarej strefy poprzez ustalanie takich stawek danin publicznych, które spowodują, że ryzykowanie prowadzenia działalności poza oficjalnym obrotem stanie się po prostu nieopłacalne. Aktualna sytuacja finansów publicznych praktycznie uniemożliwia obniżanie podatków czy też pozapłacowych kosztów pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby odbiurokratyzowywać prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Tymczasem nasi decydenci podnoszą podstawową stawkę VAT. Co prawda będzie to miało z pewnością mniejsze przełożenie na wzrost szarej strefy niż podnoszenie stawek PIT lub CIT, czy też stawek akcyzy, niemniej jednak wyższy VAT z pewnością szarej strefy nie ograniczy.