English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wyrok Trybunału UE w sprawie bonów nie powinien rodzić skutków prawnych w Polsce

13-08-2010

Zdaniem Pracodawców RP wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący opodatkowania podatkiem VAT bonów przekazywanych przez brytyjską firmę swoim pracownikom nie powinien mieć bezpośredniego przełożenia na sposób opodatkowania bonów w Polsce.

 
Trybunał z siedzibą w Luksemburgu stwierdził, że przekazywanie bonów pracownikom jest odpłatnym świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu.
 
Odmienności systemów podatkowych oraz traktowanie w Polsce bonów jako dokumentu, którym można zapłacić za towary powoduje, że ich przekazywanie nie stanowi autonomicznego świadczenia, a jedynie zastępuje środki pieniężne. Teza ta jest zgodna ze stanowiskiem prezentowanym przez fiskusa.
 
Wyrok luksemburskiego Trybunału skłania do refleksji również nad innym zagadnieniem dotyczącym bonów towarowych, a więc opodatkowanie ich przekazywania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące uregulowania w zakresie zwolnień od podatku dochodowego świadczeń przekazywanych pracownikom wyłączające ze zwolnienia bony i podobne instrumenty są przejawem nierówności podmiotów wobec prawa, a więc łamaniem konstytucyjnych zasad polskiego państwa. Nie ma uzasadnienia, by w odmienny sposób traktować przekazywane pracownikom świadczenia rzeczowe i bony. Jest to jawna dyskryminacja jednego z segmentów rynku.
 
Pracodawcy RP popierają zmiany idące w kierunku uzdrowienia sytuacji i dlatego wspierają propozycje zrównujące traktowanie bonów i innych świadczeń rzeczowych przekazywanych pracownikom. Ponadto postulujemy, aby wyłączyć spod zwolnienia przekazywanie gotówki jako praktyki rodzącej patologie i rozszczelniające system podatkowy.
 
Naszym zdaniem bony jako instrument realizowania polityki socjalnej pracodawców finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powinny być przedmiotem obciążeń fiskalnych.