English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Komisja Finansów Publicznych uwzględniła poprawki Pracodawców RP w nowelizacji ustawy o VAT

12-08-2010

Dzięki uwzględnieniu licznych poprawek w nowelizacji ustawy o VAT w części dotyczącej wprowadzenia nowej klasyfikacji wyrobów i usług, o których wprowadzenie zabiegali Pracodawcy RP, udało się uniknąć destabilizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 
Z uwagi na brak pewności, czy i w jakim zakresie usługi dotychczas zwolnione z podatku VAT nadal będą z tych zwolnień korzystać, Pracodawcy RP postulowali o uwzględnienie ich uwag, tym bardziej że projekt nowelizacji zgłoszony przez Radę Ministrów wprowadza duże zmiany systemowe w zakresie opodatkowania usług finansowych i pomocniczych do nich. Zmiany te bezpośrednio będą wpływały na utrzymanie poziomu i tempa finansowania polskiej gospodarki, a w konsekwencji na poziom PKB.
 
Poprawki przyjęte podczas posiedzeń Komisji Finansów Publicznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług ubezpieczeniowych, usług związanych z udzielaniem pożyczek i kredytów, tzw. usług pomocniczych oraz usług całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi są istotnym wkładem, jaki wnieśli partnerzy społeczni w procesie legislacyjnym dotyczącym kształtowania systemu podatkowego, przyjaznego prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
 
- W przekazanym posłom stanowisku podkreślaliśmy, że wszelkie zmiany, dotyczące newralgicznych naszym zdaniem kwestii dla polskiej gospodarki, powinny być wprowadzane z dużą ostrożnością i przy szczególnym ważeniu racji – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.
 
Warto podkreślić przychylne co do zasady stanowisko Ministerstwa Finansów prezentowane na etapie prac parlamentarnych, co świadczy o dużym, a często ignorowanym przez stronę rządową potencjale dialogu społecznego.

- Mamy nadzieję, że dalsze prace nad ustawą będą się toczyć w klimacie, który wytworzył się podczas zeszłotygodniowych posiedzeń Komisji, tak by nowelizację ustawy o VAT wprowadzić w kształcie sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości w naszym kraju – mówi Adam Kwaśnik.