English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Projekt ustawy uniemożliwi rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie uzdrowisk

03-09-2010

Pracodawcy RP zwracają uwagę na ogromne zagrożenia, jakie niesie za sobą przyjęcie w proponowanym kształcie niektórych przepisów projektu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

 

W Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Zdrowia trwają prace nad projektem Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Problem, na który zwracają uwagę Pracodawcy RP, dotyczy zapisów zabraniających budowania w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, przez co uniemożliwi rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach uzdrowisk.

Polskie przepisy regulujące kwestie dopuszczalności stawiania urządzeń telekomunikacyjnych należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Europie, a każda tego typu inwestycja jest dokładnie sprawdzana przez właściwe służby i inspekcje, które czuwają nad przestrzeganiem wyśrubowanych norm.

 

Pracodawcy RP podkreślają, że nie został naukowo stwierdzony fakt, iż stacje w sposób szkodliwy wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt. Z całą pewnością można stwierdzić za to, że taki negatywny wpływ mają urządzenia codziennego użytku, jak chociażby sprzęt AGD emitujący pole elektromagnetyczne, którego posiadania na terenach uzdrowiskowych nikt nie zabrania.

 

Nowoczesne modele urządzeń – bardziej ergonomiczne, niż to było dawniej – w połączeniu z właściwym zaaranżowaniem ich przestrzennego usytuowania nie szpecą krajobrazu, a wręcz są niezauważalne bez intencji ich poszukiwania.

 

Utrzymywanie regulacji prawnych bezzasadnie utrudniających rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie uzdrowisk powoduje, że stają się one teleinformatyczną „pustynią”. Taki stan rzeczy rodzi ogromne uciążliwości nie tylko dla kuracjuszy i mieszkańców tych terenów, ale również stawia w bardzo niekorzystnym świetle wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Goście z zagranicy, oprócz nie podlegających dyskusji walorów leczniczych uzdrowisk, zapamiętają i będą przekazywali dalej obraz Polski jako kraju zacofanego, w którym nie tylko nie mogli w czasie wypoczynku skorzystać z mobilnego dostępu do Internetu, ale nawet nie byli w stanie wysłać sms-a z pozdrowieniami.

 

Zdaniem Pracodawców RP rachunek potencjalnych strat, kosztów oraz wyimaginowanych korzyści płynących z zakazu lokowania infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie uzdrowisk jednoznacznie wskazuje, że jedynym właściwym rozwiązaniem w tych kwestiach jest liberalizacja prawa.