English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Od nowego roku wzrośnie płaca minimalna

14-09-2010

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodniła wysokość płacy minimalnej na 2011 rok. Od 1 stycznia ma ona wynosić 1408 zł brutto. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 91 zł.

 
Tak duża zmiana omawianego wskaźnika jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw realizujących wieloletnie umowy, zawarte w ramach zamówień publicznych, o stałych cenach brutto. Kontrakty te w przypadku gwałtownej zmiany jednego tylko czynnika mogą okazać się nieopłacalne. Ich wieloletni charakter utrudnia wprowadzanie zmian do umów.
 
- Wzrost płacy minimalnej połączony z podniesieniem stawek podatku VAT stwarza duże zagrożenia dla rentowności działalności przedsiębiorstw realizujących wieloletnie kontrakty zawarte w ramach zamówień publicznych – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik.
 
Wysoka podwyżka płacy minimalnej może mieć negatywne skutki także dla poziomu zatrudnienia. Dlatego partnerzy społeczni wyrażając zgodę na podniesienie płacy minimalnej do 1408 zł od 2011 roku, wystosowali jednocześnie wniosek o niezwłoczne rozpatrzenie przez Prezydium Trójstronnej Komisji kwestii niezbędnych korekt w ustawie o zamówieniach publicznych, w szczególności art. 144. - Przepis ten musi zostać zmieniony w taki sposób, aby kontrakty zawarte na podstawie zamówień publicznych mogły być renegocjowane w przypadku, gdy czynniki wpływające na kształt umowy, w tym wysokość płacy minimalnej, zmieniły się w istotnym stopniu – mówi Ambrozik.