English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Dane o produkcji przemysłowej tchną optymizmem

20-09-2010

Dobre dane dotyczące produkcji przemysłowej - w sierpniu była ona o 13,5 proc. wyższa niż przed rokiem – pokazują, że polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku – podkreślają Pracodawcy RP.

 
Mamy szansę na rozwój w tempie przekraczającym 3 proc. PKB w tym i następnym roku. – Warto podkreślić, że przemysł osiąga dobre wyniki bez jakichkolwiek działań rządu w kierunku poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki
 
Jak widać nasz biznes potrafi osiągać dobre wyniki nawet w tak niesprzyjającym otoczeniu prawnym - praktycznie każde badanie czy raport pokazują, z jak wieloma barierami muszą zmagać się przedsiębiorcy. Na dziś potrzebne jest wdrożenie pilnych działań, które zapobiegną głębokiemu kryzysowi finansów publicznych. Gdyby doszło do przekroczenia progów ostrożnościowych związanych z zadłużeniem się państwa w stosunku do PKB, nawet operatywność polskiego biznesu nie wystarczyłaby do osiągania dobrych wyników gospodarczych.