English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Dostęp do Internetu w Polsce jest ciągle zbyt niski

27-09-2010

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował mapy dostępu do usług Internetu na rynkach lokalnych, z których wynika, że w Polsce nadal dostępność szerokopasmowego Internetu w gminach stanowi istotny problem. Łączem internetowym w 50% polskich gmin dysponuje jedynie 30 – 50% zlokalizowanych tam gospodarstw domowych. Nasycenie w 1256 gminach jest średnie, w 714 – niskie a w 27 – bardzo niskie. Duże zaległości mają szczególnie regiony kraju położone na tzw. ścianie wschodniej.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zabiegają o wprowadzanie odpowiednich zmian legislacyjnych służących rozwojowi sieci w naszym kraju oraz interweniują w sytuacjach, gdy projektowane przepisy mogą spowodować zastój na drodze rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Tak było w przypadku projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt zawierał przepisy radykalnie rozszerzające katalog przedsięwzięć, które będą wymagały uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Interweniowaliśmy także opiniując negatywnie projekt Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych w zakresie, w którym uniemożliwia lokalizowanie stacji przekaźnikowych na terenach uzdrowisk.

 

Uważamy, ze rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem sine qua non wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego, dlatego Pracodawcy RP podkreślają znaczenie jakie ma w tej kwestii nie piętrzenie zbędnych barier prawnych w ustawodawstwie.


W XXI w. dostęp do Internetu jest tym, czym w poprzednich epokach była infrastruktura kolejowa i drogowa. Polska, która ma ciągle zaległości we wszystkich wspominanych rodzajach infrastruktury, nie może sobie pozwolić na pozostawanie za innymi państwami europejskim, gdyż utracony dystans może okazać się nie do odrobienia w przyszłości.