English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bony towarowe nie powinny być opodatkowane

30-09-2010

Pracodawcy już zaczynają myśleć o świątecznych prezentach dla swoich pracowników w postaci m.in. popularnych bonów towarowych. Dziś jednak decyzja o ich stosowaniu w dużej mierze uzależniona jest od niekorzystnych dla tej formy nagradzania pracowników uwarunkowań prawno-podatkowych.

 
Zdaniem Pracodawców RP nie powinno dochodzić do dyskryminacji bonów pod względem podatkowym. W tej sprawie w sejmowej Komisji Finansów Publicznych znajdują się dwa projekty nowelizacji ustawy o PIT, jednak dziś prace nad nimi są zawieszone.
 
Zasadniczym problemem, na jaki napotykają pracodawcy chcący wesprzeć swoich pracowników bonami towarowymi jest to, że dziś należy od nich odprowadzić podatek dochodowy w pełnej wysokości, gdyż nie są one z niego zwolnione, jak w przypadku innego rodzaju świadczeń rzeczowych lub przekazywanej pracownikom gotówki. Takie rozwiązanie legislacyjne już od dawna budzi wiele emocji, gdyż nie jest znana intencja – bądź co bądź racjonalnego ustawodawcy – zgodnie z którą na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT dokonał zróżnicowania pod względem podatkowym instrumentów służących do osiągnięcia tego samego celu, jakim jest realizowanie zadań ze sfery socjalnej poprzez wykorzystanie środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Skoro bony, talony i tego typu instrumenty mogą być zamienione w sklepie lub punkcie usługowym jedynie na konkretny towar (np. posiłek) lub usługę (np. wstęp na spektakl teatralny), to dlaczego zostało wprowadzone - jak się wydaje zupełnie sztuczne - rozwiązanie prawne powodujące w efekcie dyskryminację jednego z segmentów rynku?
 
Dokonując zmian legislacyjnych ustawodawca powinien mieć w świadomości, że celem prawa podatkowego powinno być pozyskanie wpływów do budżetu państwa, a nie utrzymywanie arbitralnych rozwiązań utrudniających korzystanie przez uczestników rynku z wybranych przez nich instrumentów służących wspieraniu pracowników. Pracodawcy RP postulują o podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie.