English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Coraz bliżej nowelizacji ustaw z zakresu stosowania podpisu elektronicznego

30-09-2010

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie rekomendowała projekt zmian ustaw o podpisie elektronicznym, podatku od towarów i usług, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeksu cywilnego.

 
Komisja Finansów Publicznych zajęła się kwestią zmian legislacyjnych dotyczących wymagań związanych z korzystaniem z faktur w formie elektronicznej. Zagadnienie to jest pochodną problemu podpisów elektronicznych, ale nie mniej ważne – a w znacznym stopniu mogące zmienić swój kształt prawny w wyniku tejże nowelizacji. - Upowszechnienie e-fakturowania wpisuje się w budowę w Polsce społeczeństwa informacyjnego – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik. Również Unia Europejska promuje ideę zastępowania tradycyjnych faktur elektronicznymi rozliczeniami, nie tylko w sektorach B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-consumer), ale także w sektorze usług świadczonych przez instytucje publiczne.
 
Pozytywnym sygnałem są pojawiające się ostatnio doniesienia prasowe, w których Ministerstwo Finansów wyraża wolę wydania nowego rozporządzenia wykonawczego określającego prawnie dopuszczalne metody elektronicznego fakturowania. Podatnicy nie mogą jednak polegać na doniesieniach prasowych tylko muszą opierać swoją działalność o regulacje powszechnie obowiązującego prawa. Dlatego też Pracodawcy RP popierają rozwiązania zaproponowane w projekcie, polegające na liberalizacji przepisów odnoszących się do fakturowania w formie elektronicznej na poziomie ustawowym. - Wprowadzenie zmian w samej ustawie zapewniłoby większą stabilność przepisów, których zmiana nie byłaby uzależniona tylko i wyłącznie od woli Ministra Finansów – mówi Adam Kwaśnik.