English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Praodawcy RP oceniają projekt budżetu na 2011 rok

07-10-2010

W czwartek odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Pracodawcy RP zgadzają się, że wzrost gospodarczy będzie się opierał przede wszystkim na konsumpcji.

 

W naszej ocenie przyjęty na przyszły rok wskaźnik inflacji (2,3 proc.) może okazać się nie doszacowany z powodu wzrostu cen żywności w wyniku powodzi oraz planowanej podwyżki podatków.

Założono także zbyt optymistyczny scenariusz dotyczący sytuacji na rynku pracy. Nie ma bowiem przesłanek by sądzić, że sektor prywatny stworzy 200 tys. nowych miejsc pracy. Zgadzamy się natomiast, że wzrost gospodarczy będzie się opierał przede wszystkim na konsumpcji, wzrost PKB wg naszej organizacji wyniesie w 2011 r. 3 – 3,5 proc. Zwracamy uwagę, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa będą stanowić w przyszłym roku już 12,3 proc. wydatków ogółem.

 

Deficyt budżetowy ma być niższy niż w tym roku, ale nadal wysoki. Raz jeszcze zwracamy uwagę na konieczność wdrożenia pilnych, prawdziwych działań, ukierunkowanych na zmniejszenie zadłużenia Skarbu Państwa, które oscyluje wokół 700 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych przekroczył 7 proc. Te dane wskazują na konieczność pilnego wprowadzenia działań ukierunkowanych na ograniczanie wydatków państwa. W tym kontekście popieramy propozycję zamrożenia płac w sferze budżetowej. Zwracamy jednak uwagę już nie na potrzebę, lecz konieczność reformowania wydatkowej części budżetu państwa.