English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP oczekują zmian w sprawie abonamentów medycznych

11-10-2010

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że kwestię konieczności płacenia podatku PIT od abonamentów medycznych powinien ponownie rozpatrzyć skład rozszerzony – 7-osobowy. W ten sposób pracodawcy ponownie odzyskali nadzieję na przychylniejsze interpretowanie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 
Od 24 maja tego roku, kiedy również 7-osobowy skład NSA wydał orzeczenie, że abonamenty medyczne postawione do dyspozycji pracowników niezależnie od tego, czy faktycznie z nich korzystają czy nie, stanowią ich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pracodawcy apelują o głębszą refleksję nad skutkami tej regulacji. Według tego postanowienia pracodawca ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek od takiego świadczenia, a w konsekwencji także składkę na ubezpieczenie powszechne. Jeśli tego nie robił, ma obowiązek nadrobić zaległości za ostanie pięć lat wobec urzędu skarbowego i dziesięć lat wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Od ogłoszenia tego orzeczenia Pracodawcy RP obserwują wzmożone działania urzędów skarbowych, ewidencjonujące pracodawców kupujących abonamenty medyczne pracownikom. Odczytując decyzję sądu w sposób literalny, każde nieodpłatne świadczenie stawiane pracownikowi do dyspozycji jest jego korzyścią, która powinna być uwzględniania w dochodach. Interpretacja ta prowadzi do absurdalnych sytuacji, kiedy to od kosztu imprezy integracyjnej, w której pracownik nie brał udziału lub zorganizowanego przez pracodawcę szczepienia przeciwko grypie, z którego pracownik nie skorzystał, również powinna być pobrana zaliczka. Wynika z niej, że pracodawca nie powinien stawiać żadnych niematerialnych świadczeń pracownikom do dyspozycji, albo od wszystkich powinien pobierać zaliczek i odprowadzać składkę na ubezpieczenia społeczne.
 
Obecnie sytuacja prawna jest trudna i niejednoznaczna, co powoduje kłopoty w odpowiednim zachowaniu się pracodawców. Z jednej strony, do 24 maja orzeczenia NSA były w sprawie opodatkowania abonamentów niejednolite, z drugiej po 24 maja, mimo że nie istnieje w Polsce prawo precedensowe i każda sprawa jest traktowana indywidualnie, można się spodziewać, że WSA będą starały się powoływać na orzeczenie poszerzonego składu NSA. W związku z tym kolejne sprawy mogą być traktowane modelowo i niekorzystnie dla pracodawców.
 
Pracodawcy RP z satysfakcją przyjmują, że sędziowie nie zgadzając się z poprzednią decyzją NSA zdecydowali ponownie skierować sprawę do rozpatrzenia przez poszerzony skład. Mamy nadzieję, że tym razem zapadnie przychylna i w naszym przekonaniu rozsądna decyzja, która nie będzie nakazywała traktowania wszelkich postawionych do dyspozycji nieodpłatnych świadczeń jako dochód pracownika.
Jednak nawet pozytywna decyzja sądu nie rozwiązuje problemu. W przypadku zapadnięcia w poszerzonym składzie innego orzeczenia niż tego z 24 maja, można się spodziewać skierowania pytania do Izby Podatkowej NSA. Niestety, podejmowanie kolejnych decyzji jest czasochłonne, a ZUS i organy skarbowe już teraz starają się wyegzekwować pieniądze od przedsiębiorców. Widząc jednak niejednoznaczność decyzji, pracodawcom pozostaje odwoływać się od decyzji administracyjnych urzędów i liczyć na przychylny skład w WSA lub NSA. Spowoduje to jednak zalew sądów tymi sprawami, a to jeszcze bardziej przedłuży procedurę. Warto zaznaczyć, że w przypadku przegranej pracodawca będzie musiał zapłacić dodatkowe odsetki od zaległego zobowiązania. Sytuacja ta będzie miała wpływ na efektywność działania przedsiębiorców, jak również w szeregu wypadkach prowadzić może w prostej linii do upadłości.
 
Apelujemy do posłów o uregulowanie kwestii opodatkowania abonamentów i innych nieodpłatnych świadczeń w sposób rozsądny i korzystny dla pracowników. Obecnie już ponad 1 mln osób, zamiast korzystać z usług podmiotów publicznych, uzyskuje poradę u lekarza w ramach abonamentu i na koszt pracodawcy. Są one istotnym elementem podwyższającym dostępność do świadczeń POZ dla osób ich nie posiadających. Pracodawcy RP podkreślają tym samym, że abonamentów medycznych nie należy traktować jako źródła dochodów budżetu z tytułu podatku PIT, ale jako korzystny dla pacjentów i jednocześnie skuteczny sposób odciążenia publicznego systemu opieki zdrowotnej, a także wsparcie dla ZUS, przedsiębiorstw i gospodarki. Posiadacze abonamentów nie korzystają z publicznej opieki zdrowotnej zwalniając miejsce innym pacjentom. Szybciej diagnozowani i leczeni, szybciej powracają do zdrowia, co ogranicza budżet świadczeń chorobowych ZUS i podnosi efektywność przedsiębiorstw. Także odciążony system publiczny sprawniej realizuje świadczenia zdrowotne, może z nich szybciej korzystać więcej osób co obniża utracone koszty w wyniku absencji chorobowej pracownika na czym oszczędza ZUS. Dzięki abonamentom czym szybciej osoba pracująca uzyska poradę, bez względu czy jest posiadaczem abonamentu czy nie, tym szybciej się wyleczy,, tym mniej pieniędzy ZUS przeznaczy na świadczenia chorobowe i tym prędzej pracownik podejmie pracę z korzyścią dla siebie i pracodawcy.
 
W obsługę ponad miliona pacjentów abonamentowych jest zaangażowane ponad tysiąc przedsiębiorstw w całym kraju oraz dziesiątki tysięcy pracowników personelu medycznego i administracyjnego. Ukształtowane w ten sposób sieci relacji gospodarczych tworzą życiodajną tkankę polskiej gospodarki. Zwrot polityki państwa przeciwko abonamentom medycznym będzie miał dalekosiężne skutki gospodarcze i przyniesie niepowetowane szkody społeczne.